Promowane podstrony

Treść strony

VIII zjazd Studiów Podyplomowych IOR – PIB

W dniach 12–13 maja odbył się już VIII zjazd słuchaczy Studiów Podyplomowych IOR – PIB w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.

W pierwszym dniu zjazdu słuchacze studiów uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze. Na wstępie kierownik stacji dr Przemysław Kardasz przedstawił uczestnikom techniki opryskiwania upraw polowych oraz zaprezentował BIOBED – stanowisko do mycia sprzętu i bioremediacji płynnych pozostałości. Słuchacze zapoznali się również z działaniem aspiratora Johnsona służącym do monitoringu nalotu mszyc. Następnie wraz z pracownikami Instytutu: prof. dr. hab. Markiem Korbasem, dr. Przemysławem Strażyńskim oraz dr. Przemysławem Kardaszem słuchacze udali się na pola uprawne PSD gdzie zostali przeszkoleni z rozpoznawania najważniejszych chorób, szkodników i chwastów wielu gatunków roślin m.in. zbóż, rzepaku, bobiku, grochu, łubinów, gorczycy. Ze względu na prowadzone badania naukowe w Winnej Górze wiele poletek nie jest chronionych środkami ochrony roślin stąd uczestnicy mogli zapoznać się z szerokim spectrum agrofagów. Wspólny spacer, przy pięknej pogodzie, sprzyjał wymianie poglądów, dyskusji oraz możliwości zadawania pytań i otrzymania porad od ekspertów Instytutu.

Drugi dzień zjazdu obfitował w długie, czasami burzliwe rozmowy dotyczące przyrodniczych podstaw ochrony ekosystemów rolniczych i zmian zachodzących w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin. Zagadnienia te omówił dr Piotr Ogrodowczyk z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zjazd zakończył ciekawy wykład mgr Marka Litki z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, który opowiedział o rejestracji odmian roślin sadowniczych i ich doborze uwzględniającym naturalną odporność na patogeny.

Kolejne spotkanie, tym razem w formie zdalnej, odbędzie się już za dwa tygodnie.

Serdecznie zachęcamy osoby chcące uzyskać uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji do zgłoszenia się na kolejną edycję studiów podyplomowych, którą planujemy rozpocząć w październiku:

https://www.ior.poznan.pl/1634,studia-podyplomowe

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11
 • Fot.12

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony