Promowane podstrony

Treść strony

 • Białystok

Pracownia Doświadczalnictwa Polowego (PDP) jest odpowiedzialna za prowadzenie doświadczeń realizowanych w celu rejestracji środków ochrony roślin na zleceni ich producentów zgodnie z Dobrą Praktyka Eksperymentalną. Od samego początku realizowała tematy naukowo-badawcze ważne dla szeroko rozumianego rolnictwa:

 • Wykonywanie badań przedrejestracyjnych środków ochrony roślin.
 • Badanie skuteczności i fitotoksyczności środków ochrony roślin oraz analiza składników plonu po ich zastosowaniu.
 • Ekspertyzy, opracowania techniczne, szkolenia i wykłady.
 • Doświadczenia wdrożeniowe nowych metod i sposobów ochrony roślin.
 • Oznaczanie gatunków chwastów i ocena zachwaszczenia pól uprawnych oraz opracowanie programów zwalczania.
 • Ograniczanie zachwaszczenia w uprawach małoobszarowych (gryka, łubin, gorczyca, sorgo).
 • Optymalizacja dawkowania herbicydów w uprawie kukurydzy w warunkach północno-wschodniej Polski.
 • Sygnalizacja przelotów mszyc na terenie województwa podlaskiego przy wykorzystaniu aspiratora Johnsona.
 • Ocena zdrowotności pszenicy pod kątem  porażenia grzybem Fusarium
 • Doskonalenie metod ograniczania chorób grzybowych, szkodników i chwastów z uwzględnieniem Integrowanej Ochrony Roślin.

Zapraszamy na stronę Stacji: www.ior.białystok.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony