Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Znamionówka tarniówka

 • Samiec
  Samiec
 • Samica składająca jaja
  Samica składająca jaja
 • Złoże jaj
  Złoże jaj
 • Młode gąsienice (L2)
  Młode gąsienice (L2)
 • Dorosła gąsienica
  Dorosła gąsienica
 • Poczwarka w rozerwanym kokonie
  Poczwarka w rozerwanym kokonie
 • autor: Marek Tomalak

Znamionówka tarniówka (Orgyia antiqua L.) 

Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Rodzina: Brudnicowate (Lymantriidae)
 

Długość motyla: 10 - 15 mm
Rozpiętość skrzydeł samca:
25 - 33 mm (Samica pozbawiona jest skrzydeł) 
Pojaw motyla: dwa pokolenia I w czerwcu i lipcu, II w sierpniu i wrześniu.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane, parki, sady, ogrody.
Rośliny pokarmowe: gatunek o bardzo szerokim zakresie roślin żywicielskich, żeruje zarówno na drzewach i krzewach liściastych, m.in. róża (Rosa spp.), berberys (Berberis spp.), wiśnie ozdobne (Prunus spp.), buddleja (Buddleja spp.), dąb (Quercus spp.), grab (Carpinus betulus), jak również na drzewach iglastych, m.in. sosna (Pinus spp.), modrzew (Larix spp.) i jodła (Abies spp.) 

Rozmieszczenie geograficzne: gatunek o zasięgu palearktycznym, szeroko rozprzestrzeniony w Europie. Występuje w całej Polsce, miejscami bardzo pospolicie. 
 
Cykl rozwojowy: Osobniki dorosłe pojawiają się od połowy czerwca do września w dwóch pokoleniach. Samce latają zarówno w ciągu dnia, jak i nocą w poszukiwaniu nie zapłodnionych samic. Pozbawione skrzydeł samic pozostają zwykle w pobliżu swojego kokonu poczwarkowego, gdzie po zapłodnieniu składają jaja w złożach liczących od 100-300 sztuk. Wylęgające się larwy żerują na początku gromadnie, zwykle na spodniej stronie blaszki liściowej. W trakcie dalszego rozwoju zaczynają żerować indywidualnie rozchodząc się po całej roślinie i opanowując również sąsiadujące drzewa. Dorosłe gąsienice budują jedwabisty kokon przytwierdzając go do liści, lub gałęzi rośliny żywicielskiej. Uzupełniają go zwykle włosami pochodzącymi z powierzchni ciała. Poczwarka przyszłego samca jest zwykle brązowa, lub jasnobrązowa, samicy zaś zielono-słomkowa.  Jaja składane przez wylęgające się motyle tego pokolenia zimują do następnej wiosny.

Znaczenie: Uszkodzone przez gąsienice liście obniżają walory estetyczne drzew. Często wygryzane są również paczki i kwiaty. Masowy pojaw szkodnika może spowodować lokalne gołożery, szczególnie łatwe do zauważania na mniejszych krzewach. 


Zwalczanie: W przypadku pojedynczych drzew można usuwać złoża zimujących jaj, które znajdują się zwykle w okolicach opuszczonego kokonu poczwarkowego. W sadownictwie zwalczanie biologiczne przy zastosowaniu preparatów na bazie bakterii Bacillus thuringiensis, lub chemiczne przy zastosowaniu preparatów fosforoorganicznych, lub acylomocznikowych przeprowadza się w fazie różowego pąka kwiatowego i niekiedy po kwitnieniu. W lasach i parkach miejskich szkodnik ten zwykle nie wymaga zwalczania.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.