Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Śluzownica lipowa - Caliroa annulipes

 • Owad dorosły
  Owad dorosły
 • Złoże jaj
  Złoże jaj
 • Jaja pod epidermą
  Jaja pod epidermą
 • Larwy L1 po wyjściu z jaj
  Larwy L1 po wyjściu z jaj
 • Larwy L2
  Larwy L2
 • Młodsze larwy - uszkodzenia liści
  Młodsze larwy - uszkodzenia liści
 • Dorosłe larwy
  Dorosłe larwy
 • Dorosła larwa
  Dorosła larwa
 • Starsze larwy - uszkodzenia liści
  Starsze larwy - uszkodzenia liści
 • Starsze larwy - uszkodzenia pędów
  Starsze larwy - uszkodzenia pędów
 • Dorosła larwa w glebie
  Dorosła larwa w glebie
 • Kokon poczwarkowy
  Kokon poczwarkowy
 • Przedpoczwarka w kokonie
  Przedpoczwarka w kokonie
 • Poczwarka wyjęta z kokonu
  Poczwarka wyjęta z kokonu
 • autor: Marek Tomalak

Śluzownica lipowa (Caliroa annulipes Klug) 

Rząd: Błonkoskrzydłe (Hymenoptera
Rodzina: Pilarzowate (Tenthredinidae)  

Długość dorosłej błonkówki: ok. 7 - 8 mm  

Pojaw owadów dorosłych: w maju, lipcu i niekiedy pod koniec sierpnia - dwa okazyjnie 3 pokolenia w ciągu sezonu. 
Środowisko: drzewostany z udziałem lipy i dębu, parki, aleje. Pospolity prawie w całym kraju.
Rośliny pokarmowe: lipa (Tilia spp.), dąb (Quercus spp.), rzadziej wierzba (Salix spp.), buk, (Fagus silvatica), lub brzoza (Betula spp.). 

Rozmieszczenie geograficzne: gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie centralnej i północnej. W Polsce występuje on na terenie całego kraju.
 
Cykl rozwojowy: Osobniki dorosłe pierwszego pokolenia pojawiają się w maju. Jaja składane są pojedynczo pod epidermą, na spodniej stronie liścia - zwykle od jednego do kilkunastu na liściu. W swoim rozwoju gatunek ten przechodzi  6 - 7 stadiów larwalnych. Larwy żerujące grupowo na dolnej stronie blaszki liściowej wyjadają miękisz pozostawiając epidermę górnej strony liścia nienaruszoną. Po ok. 30 dniach żerowania dojrzałe larwy ostatniego stadium spadają do gleby, gdzie w górnych warstwach budują jednowarstwowy kokon inkrustowany na powierzchni ziarnami piasku, lub fragmentami rozłożonych liści. Przepoczwarczenie następuje w ciągu 10-14 dni. Dorosłe błonkówki drugiego pokolenia pojawiają się na początku lipca. W szczególnie ciepłe lata (np. 2002) może występować również trzecie pokolenie, wylatujące z kokonów pod koniec sierpnia. 

Znaczenie: Intensywne, grupowe żerowanie larw tego szkodnika prowadzi do częściowego, lub całkowitego brązowienia i przedwczesnego zamierania opanowanych liści. Śluzownica lipowa wykazuje tendencje do okresowych,  masowych pojawów, w czasie których może dochodzić do zamieranie liści całych koron zaatakowanych drzew. Masowe ataki powtarzające się przez szereg sezonów powodują ogólne osłabienie drzew, szczególnie niebezpieczne dla osobników młodszych.  


Zwalczanie: W przypadku wystąpienia nielicznych skupisk szkodnika na pojedynczych młodych drzewach, opanowane liście można usuwać ręcznie i palić. W szkółkach owada tego można zwalczać  stosując preparaty o działaniu kontaktowym, lub  inhibitory syntezy chityny bezpośrednio po zauważeniu pierwszych uszkodzeń spowodowanych przez larwy. Zwalczanie śluzownicy występującej na starszych drzewach jest trudne i zwykle działanie takie nie są podejmowane. Owad ten wykazuje wysoką odporność na działanie preparatów biologicznych produkowanych na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oraz nicieni owadobójczych.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.