Promowane podstrony

Treść strony

  • -
    • autor: Marek Tomalak

Owady alei, parków i lasów miejskich

Dla większości mieszkańców drzewa i krzewy stanowią istotny element krajobrazu miasta. Są one niezastąpionym źródłem doznań estetycznych i rekreacji. Dla licznych gatunków owadów zasiedlających to środowisko drzewa i krzewy są przede wszystkim domem i ogromną jadalnią. Tak odmienne punkty widzenia zwykle nie stają się przyczyną większych konfliktów. Lokalnie zdarzają się jednak sytuacje, gdy żerowanie owadów prowadzi do wyraźnych uszkodzeń roślin i podjęcie działań ochronnych wydaje się konieczne.

Aleje, parki i lasy miejskie stanowią specyficzne środowisko, w którym zachowanie możliwie najlepszej zdrowotności i związanych z nią wysokich walorów estetycznych drzew i krzewów nie może być celem ważniejszym niż zachowanie absolutnego bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego wszelkie działania w zakresie ochrony roślin powinny być tutaj podejmowane tylko w przypadku rzeczywistej konieczności i muszą one opierać się na możliwie najlepszej wiedzy zarówno w zakresie znajomości zwalczanego szkodnika, jak i dostępnych w tym celu środków.

Należy pamiętać, że nie zawsze podejmowanie działań ochronnych jest konieczne. Nie zawsze podejmowanie ich w momencie zauważenia wyraźnych uszkodzeń jest jeszcze uzasadnione. Nie zawsze też działania takie muszą być przeprowadzane przy zastosowaniu radykalnych środków chemicznych.

Pomyślmy o środowisku miejskim, w którym żyjemy. Może odrobinę racjonalnej tolerancji?

Zdecydowanie najlepszą drogą do tolerancji jest edukacja.

Stronę tę poświęcamy problemom związanym z owadami zasiedlającymi drzewa i krzewy miejskie - ich identyfikacji, znaczeniu oraz dostępnym, bezpiecznym sposobom ich ewentualnego zwalczania. Wierzymy, że dzięki współpracy wielu osób doceniających wagę problemów entomologii miejskiej i ochrony roślin w tym środowisku uda nam się stworzyć przejrzysty system informacji o problemach nurtujących nie tylko naukę, lecz również zarządy i świadomych mieszkańców miast.

Prof. dr hab. Marek Tomalak, Zakład Biologicznych Metod, Instytut Ochrony Roślin - PIB, Poznań - Program COST E12: "Lasy i drzewa miejskie" (Urban Forests and Trees).

Tel. +48 61 864-9074
Adres e-mail: M.Tomalak@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony