Promowane podstrony

Treść strony

Pracownicy IOR – PIB w Zarządzie PTFiT

Dnia 28 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (PTFiT), na którym wybrano Zarząd Główny oddziału w Poznaniu na kadencję 2024–2027. Z przyjemnością informujemy, iż z-cą przewodniczącej została wybrana prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, kierownik Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR – PIB. Funkcję członka zarządu powierzono dr. hab. Krzysztofowi Krawczykowi, prof. IOR – PIB (Zakład Wirusologii i Bakteriologii). Ponadto dr Patryk Frąckowiak z Zakładu Biologii Molekularnej i Biotechnologii został członkiem Komisji Rewizyjnej.

https://www1.up.poznan.pl/ptfit/pl/oddzia%C5%82-w-poznaniu

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby posiadające wyższe wykształcenie i zawodowo zajmujące się fitopatologią i ochroną roślin – zarówno w dziedzinie badań, jak i wdrożeń, praktyki i administracji. Celami działalności Towarzystwa są: rozwój nauki o chorobach roślin w Polsce, działania na rzecz współpracy nauki z praktyką ochrony roślin przed chorobami, w trosce o podnoszenie poziomu produkcji roślinnej przy jednoczesnym uwzględnianiu wymogów ochrony przyrodniczego środowiska człowieka, a także krzewienie idei łączności i współpracy między fitopatologami z różnych ośrodków i instytucji badawczych w kraju i za granicą.

Serdecznie gratulujemy wybranym i życzymy sukcesów!

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony