Promowane podstrony

Treść strony

Zakończenie wiosennych warsztatów polowych, realizowanych w ramach zad. 3.3. Dotacji Celowej MRIRW

W dniu 28 czerwca 2024 roku zakończyły się zaplanowane na pierwsze półrocze warsztaty polowe dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego organizowane przez Instytut Ochrony Roślin – PIB. Spotkania pt. „Szkolenia dla doradców specjalizujących się w tematyce monitoringu agrofagów” zrealizowano w ramach zadania 3.3. dotacji celowej finansowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warsztaty w formie zajęć praktycznych prowadzone były w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze, oddziale IOR – PIB w Sośnicowicach oraz w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG – PIB w Grabowie.

Polowe warsztaty szkoleniowe dla doradców rolnych realizowano w najważniejszych uprawach roślin rolniczych: zbóż, rzepaku, bobowatych i innych. Zajęcia dotyczyły rozpoznawania, rozwoju i szkodliwości występujących w tych uprawach szkodników, chwastów i patogenów, a także możliwości ich zwalczania. Na warsztatach szczególną uwagę poświęcono stanowiącym znaczne zagrożenie w trakcie sezonu wegetacyjnego w wielu częściach kraju chorobom wirusowym zbóż oraz ślimakom. Prowadzący szkolenia wraz z uczestnikami pobierali materiał badawczy z pola, a następnie oglądali go pod lupą, binokularem oraz mikroskopem. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty oraz materiały dydaktyczne.

Szkolenia w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8

Szkolenia w oddziale IOR – PIB w Sośnicowicach

 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11
 • Fot.12

Szkolenia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG – PIB w Grabowie

 • Fot.13
 • Fot.14
 • Fot.15
 • Fot.16
 • Fot.17
 • Fot.18
 • Fot.19
 • Fot.20

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony