Promowane podstrony

Treść strony

Udział IOR – PIB w Dniu Otwartych Drzwi w ŚODR

W dniu 30 czerwca 2024 roku w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbywał się Dzień Otwartych Drzwi połączony z XVII Świętokrzyską Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Wydarzenie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.
 
Instytut Ochrony Roślin – PIB reprezentował dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB, który w ramach Zadania 3.1 Dotacji Celowej pn. „Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadził warsztaty polowe z identyfikacji chorób i szkodników ziemniaka, roślin bobowatych grubonasiennych, zbóż i kukurydzy, a także prezentował metody monitoringu agrofagów. Uczestnicy warsztatów podzieleni byli przez Organizatorów na trzy grupy szkoleniowe, które o określonych godzinach zgłaszali się na pole doświadczalne, gdzie czekał ekspert z IOR – PIB. 
 
IOR – PIB bardzo dziękuje Świętokrzyskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego za zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu. 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony