Promowane podstrony

Treść strony

Webinarium o integrowanej ochronie roślin

W dniu 21 maja 2024 r. Instytut Ochrony Roślin – PIB zorganizował część 1. webinarium pt. „Wybrane zagadnienia integrowanej ochrony roślin”. Spotkanie przygotowano w ramach realizacji dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2024, zadania 1.11. pn. „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin”.

Podczas spotkania pracownicy naukowi Instytutu zaprezentowali dwa wykłady poświęcone wybranym zagadnieniom integrowanej ochrony roślin rolniczych. Pierwszym prelegentem był prof. IOR – PIB, dr hab. Krzysztof Krawczyk z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii, który omówił choroby bakteryjne roślin rolniczych, wspomniał o szczepionkach bakteryjnych stosowanych w rolnictwie oraz przekazał wiele informacji dotyczących biopreparatów – szczególnie tych zawierających bakterie. W drugiej części spotkania prof. IOR – PIB, dr hab. Paweł Bereś – kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Rzeszowie opowiedział o integrowanej ochronie kukurydzy zwyczajnej i coraz częściej uprawianej w Polsce kukurydzy cukrowej. Po każdym z wykładów prelegenci odpowiadali na liczne pytania zadawane przez uczestników webinarium, a zdecydowana większość pytań dotyczyła możliwości ochrony biologicznej upraw rolniczych oraz monitoringu agrofagów – głównie omacnicy prosowianki.

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 800 osób z całej Polski, w tym przede wszystkim: pracownicy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, członkowie stowarzyszeń m.in. Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, a także producenci rolni oraz nauczyciele szkół średnich o profilu rolniczym. W najbliższych dniach uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zawierające treści omawiane podczas wykładów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w webinarium i aktywność podczas dyskusji. Prelegentom dziękujemy za przygotowanie interesujących wystąpień oraz opracowanie materiałów szkoleniowych.

Mamy nadzieję, że zorganizowane przez nas seminarium ułatwi w przyszłości rozwiązywanie wielu problemów związanych z prowadzeniem integrowanej ochrony roślin, a wszystkich zainteresowanych już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne dwa webinaria poświęcone integrowanej ochronie roślin rolniczych, które odbędą się jesienią.

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5
  • Fot.6

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony