Promowane podstrony

Treść strony

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze wystąpienie podczas „Forum Młodych Naukowców”

W pierwszym dniu Konferencji Ochrony Roślin ‒ 64. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi kierunków przyrodniczych związanych z tematyką rolnictwa zrównoważonego oraz ochrony roślin mieli okazję zaprezentować ciekawe wyniki swoich badań podczas „Forum Młodych Naukowców”. Panel ten wpisał się już na stałe w program Sesji i, jak co roku, cieszył się sporym zainteresowaniem młodej kadry naukowej.

Forum poprowadziła prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska – kierownik Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR – PIB, która również objęła opieką konkurs na najciekawsze wystąpienie.

W pierwszej części spotkania siedmioro młodych naukowców zaprezentowało swoje badania i osiągnięcia. W drugiej części spotkania, w której wzięli udział zaproszeni goście: Przemysław Lecyk z Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Łukasz Łowiński z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, rozmawiano o transferze wyników badań naukowych do praktyki.

Zwyciężczynią konkursu została mgr inż. Zuzanna Munczkowska z Politechniki Bydgoskiej, która przedstawiła skuteczność zapraw nasiennych w zwalczaniu śnieci cuchnącej. Drugie miejsce zajęła dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak z Instytutu Ochrony Roślin – PIB prowadząca badania nad wirusami porażającymi pszenicę, a trzecie miejsce mgr inż. Wioleta Piencek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, której obiektem zainteresowania jest muszka plamoskrzydła Drosophila suzuki.

Autorzy najlepszych wystąpień otrzymali cenne nagrody ufundowane przez firmę Syngenta Polska, która była współorganizatorem konkursu.

Udział w Forum stanowił dla młodych naukowców doskonałą okazję do zaprezentowania swoich badań i osiągnięć, sprzyjał merytorycznej dyskusji, a także wymianie doświadczeń związanych z praktycznym zastosowaniem uzyskiwanych wyników w praktyce rolniczej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom „Forum Młodych Naukowców” interesujących wystąpień i życzymy sukcesów w rozwiązywaniu kolejnych problemów badawczych. Dziękujemy członkom komisji za ocenę wystąpień, pani prof. dr hab. Beacie Hasiów-Jaroszewskiej za poprowadzenie panelu i przeprowadzenie konkursu.

 

Specjalne podziękowania kierujemy do firmy Syngenta Polska za ufundowanie cennych nagród dla laureatów i upominków dla wszystkich uczestników Forum. Pani Izabeli Wawerek – przedstawicielce firmy Syngenta Polska – serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w organizację konkursu.

 

 

 

 

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5
  • Fot.6
  • Fot.7
  • Fot.8

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony