Promowane podstrony

Treść strony

Inauguracja Studiów Podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji

W dniu 27 października br. w Instytucie Ochrony Roślin ‒ PIB w Poznaniu miała miejsce inauguracja XVII edycji studiów podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.

Słuchaczy studiów powitały dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB, Z-ca Dyrektora IOR – PIB ds. naukowo-badawczych oraz kierownik studiów dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB. Podczas inauguracji wspomniano o historii studiów podyplomowych oraz przedstawiono ich program merytoryczny i Radę Programową, sprawującą opiekę nad ich prawidłowym przebiegiem. Bezpośrednio po inauguracji rozpoczęły się wykłady pierwszego, dwudniowego zjazdu.

Słuchacze wysłuchali wykładów, dotyczących m.in.: ewolucji koncepcji i strategii integrowanej produkcji roślin, porównania metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin, szkodliwości ślimaków nagich, gatunków mszyc, chorób zbóż i rzepaku, gospodarki składnikami pokarmowymi w uprawie roślin rolniczych, metod agrotechnicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie wykłady miały formę dyskusji, a uczestnicy studiów zadawali mnóstwo pytań, na które chętnie odpowiadali prelegenci.

Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się uczestników między sobą i upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Kolejne odbędzie się w listopadzie, a po nim kilka spotkań zrealizowanych będzie w formie zdalnej. Zajęcia potrwają do końca maja, a na czerwiec i wrzesień planowane są obrony prac dyplomowych.

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5
  • Fot.6

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony