Promowane podstrony

Treść strony

Agrofagi priorytetowe UE

Dnia 25 października br. odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych webinariów zatytułowanych „Agrofagi priorytetowe dla Unii Europejskiej – nowe zagrożenia dla obszaru Polski” i realizowanych w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023, zadania pn. „Monitorowanie i analiza nowych zagrożeń fitosanitarnych ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”.

 

Agrofagi priorytetowe to organizmy kwarantannowe, których pojawienie się na terenie Unii Europejskiej może wywołać dotkliwe skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/1702 z dnia 1 sierpnia 2019 r. na liście znajduje się 20 gatunków. Z perspektywy gospodarczej i środowiskowej UE istotne jest, aby państwa członkowskie podejmowały działania mające na celu zwalczenie agrofagów kwarantannowych, a przede wszystkim – dołożyły wszelkich starań, aby ograniczyć ich rozprzestrzenianie się i w efekcie zminimalizować straty ekonomiczne. 

Każdy z krajów członkowskich zobligowany jest do przygotowania Planów awaryjnych dla tych organizmów, które potencjalnie mogą pojawić się na ich terenie. Polska przygotowuje 14 planów dla 15 agrofagów (jeden plan łączony dla Anoplophora chinensis i A. glabripennis). Opublikowane plany dostępne są na stronie https://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/plany-awaryjne/.

 

W trakcie spotkania pracownicy Instytutu zaprezentowali uczestnikom materiały dotyczące gatunków priorytetowych z dwóch grup systematyczynych bakterii (Xylella fastidiosa) oraz owadów (Anthonomus eugenii, Rhagoletis pomonella, Spodoptera frugiperda, Bactericera cockerelli, Conotrachelus nenuphar, Thaumatotibia leucotreta). Przedstawiono wybrane aspekty biologiczne i możliwe konsekwencje pojawienia się w/w organizmów na terenie Polski. Szersze oceny ryzyka dokonane przez pracowników IOR – PIB dla większości organizmów priorytetowych (jak i wielu innych) są dostępne na stronie https://www.plantquarantine.pl/ w zakładce PRA.

Drugie, a zarazem ostatnie spotkanie w 2023 r. poświęcone agrofagom priorytetowym, zaplanowane jest na 8 listopada 2023 r.  serdecznie na nie zapraszamy!

 

LINK do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=gk4KJlnx2mM

 

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony