Promowane podstrony

Treść strony

Szkolenia doradców rolniczych z rozpoznawania agrofagów

W dniach 9, 11 i 16 maja br. w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Winnej Górze odbyły się warsztaty polowe dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Szkolenia są prowadzone w ramach dotacji celowej zadania 3.2. pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i opracowanie materiałów dydaktycznych dla pracowników doradztwa rolniczego” finansowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023. Uczestnicy jako pomoce naukowe otrzymali m.in. materiały szkoleniowe oraz lupę, z której mogli skorzystać już w trakcie wizytacji polowych. Na polach w Winnej Górze słuchacze zapoznali się z objawami chorobowymi, chwastami i szkodnikami roślin rolniczych (m.in. zbóż, rzepaku i roślin bobowatych), a następnie mieli możliwość obejrzenia zebranych materiałów pod mikroskopem lub binokularem w laboratorium.

Uczestników szkolenia zapoznano nie tylko z agrofagami roślin rolniczych, ale także z niezwykle interesującą historią Winnej Góry.

Kolejne spotkania dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego odbędą się w Winnej Górze, a także w innych lokalizacjach.

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5
  • Fot.6
  • Fot.7
  • Fot.8

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony