Promowane podstrony

Treść strony

VII Zjazd Studiów Podyplomowych IOR – PIB

W dniach 21-22 kwietnia br. odbył się VII Zjazd Studiów Podyplomowych z zakresu integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego, organizowanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB. Zajęcia dla 27-osobowej grupy uczestników prowadzono w formie stacjonarnej.

Piątkowe zajęcia rozpoczęły się wykładami dr. hab. Pawła Beresia, prof. IOR – PIB, dotyczącymi między innymi prewencji i doradztwa w integrowanej ochronie roślin. W swoich wystąpieniach prelegent wiele uwagi poświęcił również roli i ochronie organizmów pożytecznych. Następnie prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska omówiła metody molekularne wykorzystywane w ochronie roślin, a prof. dr hab. Jolanta Kowalska metody ochrony w uprawach ekologicznych. Po przerwie prof. dr hab. Paweł Węgorek przedstawił uczestnikom najważniejsze gatunki zwierzyny powodującej szkody rolnicze oraz omówił metody odstraszania, przepisy prawa i szacowanie strat. Na zakończenie pierwszego dnia zajęć interesujący wykład na temat mykotoksyn oraz metabolitów stresu oksydacyjnego wygłosił prof. dr hab. Piotr Goliński (UP Poznań).

Sobotnie zajęcia zdominowane zostały przez wykłady o przepisach prawa w zakresie środków ochrony roślin oraz Dobrej Praktyki Rolniczej, które poprowadził pan Rafał Kołodziejczyk – główny specjalista w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie pani dr Jolanta Lisiecka (UP Poznań) opowiedziała o uprawie mało znanych warzyw, a swoją prezentację wzbogaciła atrakcyjnymi fotografiami posiłków przygotowanych na bazie tych roślin. Na zakończenie drugiego dnia Zjazdu wykład wygłosił prof. dr hab. Zenon Woźnica (UP Poznań), który omówił rodzaje i działanie adiuwantów wielofunkcyjnych - preparatów umożliwiających znaczną redukcję ilości stosowanych środków ochrony roślin.

Mimo pięknej, letniej pogody za oknem, która „namawiała" do spacerów, słuchacze aktywnie uczestniczyli w prelekcjach, a dwudniowe spotkanie można uznać z pewnością za bardzo owocne.

Miejmy nadzieję, że za trzy tygodnie pogoda będzie dla nas również łaskawa, bo spotkamy się w Polowej Stacji IOR – PIB w Winnej Górze podczas zajęć praktycznych, a w takiej sytuacji towarzystwo słońca ma niebagatelne znaczenie.

  • Foto.2
  • Foto.3
  • Foto.4
  • Foto.5 (1)
  • Foto.6
  • Foto.7
  • Foto.8 (1)
  • Foto.9

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony