Promowane podstrony

Treść strony

Spotkanie koordynatorów CDR i ODR

W ramach finansowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dotacji Celowej, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu zorganizował w dniu 15 marca 2023 r. spotkanie koordynatorów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego. Obecni byli także pracownicy IOR – PIB zaangażowani w realizację zadania: dr Joanna Horoszkiewicz, dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB oraz dr Marcin Baran.

Wszystkich przybyłych uczestników powitał Dyrektor Instytutu dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB. Następnie spotkanie przebiegało zgodnie z jego agendą. Przedstawiono i omówiono cele oraz założenia zadania pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i opracowanie materiałów dydaktycznych dla pracowników doradztwa rolniczego”.

  • 290125C4-C85B-4643-8810-FE8A69F8873C
  • 83835514-2485-4FE0-A4CD-CE68F9EC6B44
  • 471A5FC6-5873-47A7-AA06-EFCBADAEC9B5

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony