Promowane podstrony

Treść strony

V zjazd studiów podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji

W dniach 10‒11 marca br. w Instytucie Ochrony Roślin ‒ PIB odbyły się zajęcia V zjazdu studiów podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Poprzednie spotkania odbywały się online, stąd cieszyła nas możliwość bezpośredniego spotkania zarówno z uczestnikami, jak i prelegentami.

Słuchaczy studiów powitała kierownik studiów dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB. Następnie odbywały się wykłady dotyczące przygotowania i jakości materiału nasiennego, sygnalizacji i prognozowania występowania najważniejszych szkodników roślin rolniczych, jak również doboru insektycydów w integrowanej produkcji, które poprowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Piątkowe popołudnie poświęcone było zagadnieniom doboru odmian w integrowanej produkcji roślin, które zaprezentowali pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Sobotnie wykłady dotyczyły pisania pracy dyplomowej, nawożenia organicznego i mineralnego roślin, metod biologicznych w ochronie roślin oraz ochrony roślin w obliczu zmniejszającej się dostępności substancji czynnych i środków. Popołudniu gościliśmy profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr. hab. Józefa Tyburskiego, który omówił m.in. znaczenie mechanicznych zabiegów agrotechnicznych, dobór odmian oraz jakość materiału rozmnożeniowego w ekologicznej produkcji roślin.

Spotkanie, pomimo tego, iż bardzo intensywne, upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Obfitowało w ciekawe rozmowy i dyskusje. Za 3 tygodnie wykłady odbędą się w formie zdalnej, ale już w kwietniu ponownie spotkamy się „na żywo”.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przedstawienie zagadnień, a uczestnikom za aktywny udział w wykładach.

  • Fot. 1
  • Fot. 2
  • Fot. 3
  • Fot. 4
  • Fot. 5
  • Fot. 6
  • Fot. 7
  • Fot. 8

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony