Promowane podstrony

Treść strony

Komisyjny odbiór sprawozdań z realizacji tematów w ramach subwencji MEiN

7 marca 2023 roku w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbył się komisyjny odbiór sprawozdań z realizacji tematów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach subwencji MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego IOR – PIB w roku 2022.

Pracami Komisji prowadzącej odbiory kierował prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Rady Naukowej IOR – PIB, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Funkcję jego zastępcy pełnił Adam Błochowiak, Wojewódzki Inspektor WIORiN w Poznaniu. W pracach Komisji uczestniczyli także Maciej Szłykowicz oraz Michał Sosiński z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Joanna Tumińska, Agnieszka Federowicz, Julia Górecka-Podstawka, Zbigniew Sygut z GIORiN w Warszawie oraz Anna Kołodziejska i Izabela Gonet z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu.

Podczas całodziennego posiedzenia Komisja wysłuchała wystąpień związanych z realizacją 14 tematów naukowo-badawczych. Tematyka badań dotyczyła naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, w tym:

 • monitoringu pojawu agrofagów i identyfikacji nowych zagrożeń w uprawach rolniczych oraz doskonalenia chemicznych i alternatywnych metod ograniczania ich szkodliwości w dobie zmian klimatycznych i w warunkach ograniczenia substancji czynnych pestycydów,
 • wpływu systemów produkcji i uprawy na bioróżnorodność agrofitocenozy w obliczu zmian klimatycznych oraz ochrony roślin uprawnych przed skutkami stresów abiotycznych,
 • wykorzystania czynników biologicznych w biologicznej i integrowanej ochronie roślin, a także optymalizacji metod stosowania substancji naturalnych i mikroorganizmów pożytecznych z uwzględnieniem działań środowiskowych w celu zwiększenia zdrowotności upraw ekologicznych,
 • opracowania nowoczesnych technik wykrywania różnych patogenów roślinnych oraz badanie oddziaływań roślina – mikroorganizmy – zwierzęta,
 • wpływu zróżnicowanych strategii ochrony wybranych upraw rolniczych na zdrowotność roślin, cechy żywieniowe, antyżywieniowe i związki bioaktywne,
 • opracowania nowoczesnych metod analizy pozostałości środków ochrony roślin i mykotoksyn w materiale roślinnym, produktach pochodzenia roślinnego i próbkach środowiskowych.

W trakcie prezentacji poszczególnych tematów przedstawiono główne cele badań, opis zrealizowanych prac oraz możliwość wdrożenia wyników prowadzonych badań do praktyki. Szczególną uwagę poświęcono najważniejszym osiągnięciom naukowym i publikacyjnym zespołów w ramach poszczególnych tematów. Po prezentacjach następowała dyskusja nad uzyskanymi wynikami, w wyniku której Komisja przekazywała kierownikom oraz wykonawcom tematów sugestie związane z kontynuacją tematyki badawczej w latach następnych.

 • 20230307_090344
 • 20230307_090357
 • 20230307_090730
 • 20230307_094321
 • 20230307_122800
 • 20230307_124825

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony