Promowane podstrony

Treść strony

Współpraca wydawnicza z Polską Akademią Nauk

Z przyjemnością informujemy, że współpraca wydawnicza Instytutu Ochrony Roślin - PIB z Polską Akademią Nauk w zakresie wydawania anglojęzycznego czasopisma Journal of Plant Protection Research będzie kontynuowana również w 2023 roku!
 
PAN wspiera finansowo wydawanie naszego czasopisma już od 2001 roku. W ostatnim czasie rozszerzyliśmy formy współpracy, ciągle je doskonalimy i mamy nadzieję na dalsze efektywne współdziałanie.