Promowane podstrony

Treść strony

II zjazd Studiów Podyplomowych IOR – PIB

W dniach 13–14 stycznia br. odbył się zgodnie z terminarzem, tym razem w formie zdalnej, II zjazd słuchaczy Studiów Podyplomowych IOR – PIB w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.

Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się wykładami pracowników Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z chorobami i szkodnikami buraków cukrowych, które omówił dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR – PIB (Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Toruniu). Następnie pracownicy Instytutu z Poznania przybliżyli uczestnikom tematykę dotyczącą szkodników roślin bobowatych (dr inż. Przemysław Strażyński), problematykę ślimaków nagich (dr Monika Jaskulska) oraz szkodników magazynowych (dr Wojciech Kubasik, dr Tomasz Klejdysz). W części popołudniowej dr Paulina Migdalska-Kustosik (WIORiN Poznań) omówiła kwestię uzyskiwania certyfikatów IP, a dr hab. Włodzimierz Krzesiński, prof. UPP (UP Poznań) zaznajomił zebranych z rodzajami podłoży do produkcji pod osłonami.

W drugim dniu wiele uwagi poświęcono metodom agrotechnicznym w integrowanej produkcji, które przedstawił dr hab. Tomasz Piechota (UP Poznań). Następnie omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy ze środkami ochrony roślin (mgr Michał Piątek – WIORiN, Oddz. Leszno). Kolejne wykłady dotyczyły szkodników roślin oleistych i zbóż, które omówił dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB (Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Rzeszowie). Drugi dzień zjazdu zakończył się wykładem prof. dr hab. Jolanty Kowalskiej (IOR – PIB Poznań) poświęconym środowiskowym podstawom IP.

Po każdym z wykładów słuchacze zadawali pytania dotyczące omawianej tematyki. Otrzymali również przygotowane przez wykładowców materiały szkoleniowe, dzięki którym w dowolnym momencie będą mogli wrócić do omawianych zagadnień.

Kolejne spotkanie, również w formie zdalnej, odbędzie się już za 3 tygodnie.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony