Promowane podstrony

Treść strony

Webinarium „Wybrane zagadnienia integrowanej ochrony upraw rolniczych przed sprawcami chorób i szkodnikami”

W dniu 30 listopada 2022 r., Instytut Ochrony Roślin – PIB organizuje webinarium w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2022, zadanie 1.11. „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin”.

Tematem kolejnego spotkania będą „Wybrane zagadnienia integrowanej ochrony upraw rolniczych przed sprawcami chorób i szkodnikami”. Podczas spotkania poruszone zostaną dwa ważne zagadnienia: prof. dr hab. Marek Korbas i dr inż. Jakub Danielewicz z Zakładu Mykologii IOR – PIB opowiedzą o doborze fungicydów w integrowanej ochronie roślin, a dr hab. Joanna Zamojska z Zakładu Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych IOR – PIB - o doborze insektycydów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie uczestnictwa. W związku z tym, wymagana jest rejestracja udziału pod linkiem:

https://iorpib.clickmeeting.com/wybrane-zagadnienia-integrowanej-ochrony/register

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z dostępem do spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona.

 PROGRAM

Serdecznie zapraszamy!