Promowane podstrony

Treść strony

Dzień Przedsiębiorcy Rolnego

W dniu 17 listopada br. w Centrum Kongresowym – Hotelu IOR odbył się po raz 18. Dzień Przedsiębiorcy Rolnego realizowany w ramach operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie hybrydowej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Konferencję swoim patronatem honorowym objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Hasłem spotkania było pytanie: „Jak innowacyjne rozwiązania wpływają na zmniejszenie ryzyka w produkcji rolniczej?”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Joanna Czapla i Bartosz Dąbrowski, główny inspektor PIORiN – Andrzej Chodkowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego – Ireneusz Drozdowski, z-ca dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Maciej Szłykowicz, dyrekcja Instytutu Ochrony Roślin – PIB – dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB oraz dr Magdalena Jakubowska, jak również przedstawiciele administracji państwowej i nauki, doradcy i producenci rolni, brokerzy innowacji oraz mieszkańcy wsi.

Obrady plenarne obejmowały prelekcje przedstawicieli nauki i doradztwa dotyczące wpływu zmian rynkowych na produkcję rolniczą w Polsce oraz wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Jednym z pierwszych wykładowców wydarzenia był prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Zakładu Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych IOR – PIB, który wygłosił wykład pt. „Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na moje gospodarstwo?”. Podczas konferencji omówione zostały założenia nowych strategii unijnych uwzględniające redukcję zużycia substancji czynnych w środkach ochrony roślin, poprawę aspektów ekonomicznych wykonywanych zabiegów i ich wpływ na rolnictwo w kontekście ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Jednym z ważnych punktów programu była debata: „Jak skutecznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe?”, w trakcie której zaproszeni goście dyskutowali na temat bieżącej sytuacji rynkowej, współczesnych trendów, zmian i rozwiązań możliwych do zastosowania w produkcji rolniczej, warunkujących wzrost dochodu w gospodarstwach rolnych. Następnie odbyły się dwa panele tematyczne dotyczące produkcji roślinnej i produkcji trzody chlewnej. Konferencja z pewnością stanowiła doskonałe forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką a praktyką.

Podczas Dnia Przedsiębiorcy Rolnego wyłoniono zwycięzców trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Doradca Roku. Tytuł laureata 2022 roku otrzymał Jarosław Cichocki z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, II miejsce zajęła Dorota Piękna-Paterczyk z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a trzecie Sławomira Rogalewska z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Konkurs Doradca Roku od trzech lat nagradza pracowników jednostek doradztwa rolniczego, którzy mają szczególne zasługi w zakresie upowszechniania wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w praktyce rolniczej, z ogromnym zaangażowaniem współpracują z producentami rolnymi i podejmują wiele inicjatyw realizowanych przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Jako Instytut Ochrony Roślin – PIB doskonale znamy pracę doradcy rolnego, a w naszych działaniach poznaliśmy wielu wspaniałych doradców, z którymi współpracowaliśmy i nadal współpracujemy. Dlatego wszystkim doradcom życzymy, aby ich działania przynosiły oczekiwane efekty, a laureatom serdecznie gratulujemy!

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony