Promowane podstrony

Treść strony

Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB na 30-leciu Rady Głównej Instytutów Badawczych

Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB w dniu 12 września br. uczestniczył w jubileuszu 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych odbywającym się w Auli Małej i Wielkiej Politechniki Warszawskiej. Otwarcia jubileuszowego posiedzenia Rady Głównej Instytutów Badawczych dokonał prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący XI kadencji RGIB, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Następnie miała miejsce prezentacja okolicznościowych filmów pt. „Osiągnięcia i Sukcesy Instytutów Badawczych” oraz okolicznościowej monografii „Instytuty Badawcze – 30-lecie Rady Głównej”. Podczas spotkania wręczono także wyróżnienia dla instytutów, partnerów honorowych, osobistości i instytucji. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja wystawy Instytutów Badawczych, będąca okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wielu instytutów badawczych służącymi polskiemu społeczeństwu.

Instytut Ochrony Roślin – PIB reprezentowany był przez dyrektora dr hab. Romana Kierzka, prof. IOR – PIB, zastępcę dyrektora ds. naukowo-badawczych dr hab. Kingę Matysiak, prof. IOR – PIB oraz pracowników Zakładu Transferu Wiedzy i Upowszechniania. Na wystawie Instytut zaprezentował zakres działalności, ofertę usługową oraz wydawnictwa.

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych wręczył dyrektorowi IOR – PIB wyróżnienie za działalność naukową oraz dyplom okolicznościowy.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje obecnie 91 instytutów badawczych w Polsce, które prowadzą badania naukowe i wdrożenia na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Reprezentuje interesy środowiska naukowo-badawczego skupionego w instytutach resortowych w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki oraz rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców. W chwili powołania, w 1995 roku, reprezentowała ona 260 instytutów podległych różnym resortom.

 

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5
  • Fot.6
  • Fot.7
  • Fot.8

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022