Promowane podstrony

Treść strony

Instytut Ochrony Roślin – PIB otrzymał kategorię A Ministra Edukacji i Nauki

Z ogromną satysfakcją informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. 
Bardzo nas cieszy otrzymany wynik, który jest wyrazem uznania dla umiejętności, doświadczenia oraz profesjonalizmu pracowników naszego Instytutu. Świadczy on również o bardzo wysokim poziomie prowadzonych badań naukowych, projektów naukowych jak również o dużym wpływie prowadzonych badań na społeczeństwo i gospodarkę.
Przyznana kategoria z pewnością będzie dla nas motywacją do dalszego rozwoju naukowego w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin, szukania jak najlepszych rozwiązań dla praktyki rolniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i środowiska rolniczego oraz zachowania bioróżnorodności.

  • Ewaluacja_kat A_mini

Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki, która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, a obejmowała ona lata 2017–2021. Podstawą oceny były dane wprowadzone przez pracowników IOR – PIB do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
Rodzaje osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji, szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć, sposób określania kategorii naukowej oraz sposób przeprowadzania ewaluacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Podstawowymi kryteriami ewaluacji były: poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
Komisja Ewaluacji Nauki dokonała odrębnej oceny działalności naukowej Podmiotu w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo w każdym z powyższych kryteriów. Na podstawie wyników ewaluacji Komisja podjęła uchwałę nr 21/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., w której zaproponowała przyznanie Instytutowi Ochrony Roślin – PIB, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, kategorii naukowej A. W dniu 15 czerwca 2022 r. Przewodniczący Komisji przekazał ww. uchwałę Ministrowi, który przyznał Instytutowi kategorię A.

 

 

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony