Promowane podstrony

Treść strony

Szkolenie „Metody biologiczne w ochronie roślin”

W dniu 23 czerwca br. Instytut Ochrony Roślin – PIB zorganizował szkolenie w formie zdalnej poświęcone w całości metodom biologicznym w ochronie roślin. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2022.

Uczestników wydarzenia powitał dyrektor Instytutu dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, który przypomniał, że celem nowych strategii UE: „Europejski Zielony Ład” oraz „Od pola do stołu”, jest ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin w celu zmniejszenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz zapewnienia produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności. Dlatego stosowanie metod biologicznych w ograniczaniu agrofagów nabiera coraz większego znaczenia.

W pierwszej części szkolenia pani prof. dr hab. Danuta Sosnowska, pełnomocnik Instytutu ds. integrowanej ochrony roślin z Zakładu Metod Biologicznych, wyjaśniła istotę metod biologicznych oraz przedstawiła ich rodzaje. Następnie omówiła rolę mikroorganizmów w ograniczaniu populacji agrofagów i ochronie bioróżnorodności. W drugiej części szkolenia dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB, kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, przedstawił rolę makroorganizmów w ochronie biologicznej oraz podkreślił ogromne znaczenie owadów pożytecznych stanowiących naturalny opór środowiska przeciwko agrofagom. Po każdym z wykładów prelegenci odpowiadali na bardzo liczne pytania uczestników spotkania.

W wydarzeniu uczestniczyła rekordowa liczba 523 osób. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy ośrodków doradca rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Bardzo cieszyła nas również obecność nauczycieli średnich szkół rolniczych oraz uczelni wyższych, studentów, producentów rolnych, przedstawicieli firm związanych z ochroną roślin, jak również sporego grona działkowców. Po każdej części szkolenia docierały do nas liczne pozytywne komentarze, w których uczestnicy dziękowali prelegentom za niezwykle interesujące, bardzo wartościowe merytorycznie wystąpienia i za cenną umiejętność przekazywania wyników badań naukowych dla praktyków w tak przystępny sposób.

W najbliższych dniach uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zawierające treści omawiane podczas wykładów, jak również zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone szkolenie wzbogaciło uczestników spotkania o nową, aktualną wiedzę z zakresu metod biologicznych i zachęciło do promowania, a także korzystania z tej formy ochrony roślin w praktyce – oczywiście, jeśli tylko to będzie możliwe.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki któremu mogliśmy zorganizować szkolenie, uczestnikom za ich aktywną obecność na spotkaniu oraz prelegentom za wspaniałe wystąpienia i opracowanie materiałów szkoleniowych.

Po wakacjach planujemy kolejne szkolenia, na które już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5
  • Fot.6

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
Polecamy na wynajem budynek biurowy