Promowane podstrony

Treść strony

Nabór na studia podyplomowe IP 2022/2023

Szanowni Państwo,

informujemy, iż obecnie trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych 2022/2023 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.

Zajęcia będą realizowane hybrydowo. Zjazdy stacjonarne odbędą się w siedzibie IOR – PIB, ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu. Zaplanowano również zajęcia terenowe (uprawy polowe i rośliny sadownicze).

Studia Podyplomowe IOR – PIB obejmują szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin (IPM). Program Studiów obejmuje program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554). Podczas ponad 220 godzin zajęć merytorycznych przedstawione zostaną zagadnienia m.in. przepisów prawnych, metod ochrony roślin wykorzystywanych w IPM, planowania i zakładania upraw, agrotechniki, nawożenia, ochrony przed agrofagami, zbioru i przechowywania płodów rolnych oraz ekonomii uprawy. Program uwzględnia również rekomendacje dobrej praktyki rolniczej, w tym dobrej praktyki ochrony roślin oraz Global G.A.P. Instytut Ochrony Roślin – PIB wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym współcześnie polskim rolnikom, producentom warzyw i owoców, wprowadził do programu Studiów Podyplomowych zestaw wykładów na temat rolnictwa ekologicznego: aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji, metod biologicznych, doboru odmian i agrotechniki w ekologicznej produkcji roślinnej.

Ukończenie Studiów Podyplomowych jest jednym z wymogów niezbędnych do nabycia uprawnień do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin. Osoby takie muszą mieć ukończone studia wyższe na odpowiednim kierunku lub studia podyplomowe w danym zakresie (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, Dz. U. z 2013 r., poz. 554).

Wykłady prowadzone są przez najlepszych ekspertów m.in. z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Ogrodnictwa – PIB, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie: https://www.ior.poznan.pl/1634,studia-podyplomowe

Serdecznie zapraszamy!

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022