Promowane podstrony

Treść strony

Zakończenie XV edycji studiów dyplomowych IOR ‒ PIB

W dniu 22 kwietnia br., w Instytucie Ochrony Roślin ‒ PIB w Poznaniu, w Auli im. prof. Władysława Węgorka, druga grupa słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez IOR – PIB w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego przystąpiła do obrony prac dyplomowych.

W pracach komisji egzaminacyjnej wzięli udział: prof. dr hab. Marek Mrówczyński – przewodniczący komisji, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR ‒ PIB – dyrektor, dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB – sekretarz naukowy, prof. dr hab. Danuta Sosnowska – kierownik studiów, prof. dr hab. Jolanta Kowalska, prof. dr hab. Paweł Węgorek oraz dr hab. Henryk Ratajkiewicz (UP Poznań).

Tematyka prac dyplomowych dotyczyła różnych aspektów integrowanej produkcji roślin m.in.: integrowanej ochrony rzepaku ozimego, kukurydzy, soi, buraka cukrowego, wykorzystania metod ekologicznych w ochronie roślin przed agrofagami, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych żywności, roli owadów pożytecznych w środowisku rolniczym, znaczenia nawożenia dla zdrowotności roślin rolniczych. Recenzenci wysoko ocenili napisane prace dyplomowe, a absolwenci wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat prezentowanych zagadnień, odpowiadając z powodzeniem na liczne pytania komisji egzaminacyjnej. Trzech absolwentów otrzymało wyróżnienia komisji za najlepiej przygotowane prace dyplomowe oraz doskonałe odpowiedzi podczas egzaminu.

Następnie dyrektor dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR ‒ PIB, wraz z panią prof. dr hab. Danutą Sosnowską – kierownikiem studiów, wręczyli słuchaczom dyplomy i złożyli gratulacje. Tym akcentem zakończyła się XV edycja studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB, którą ukończyło 27 osób.

Podczas studiów słuchacze odbyli ponad 220 godzin zajęć merytorycznych oraz dwa wyjazdy terenowe, które poprowadziło 69 wykładowców reprezentującym wiele jednostek naukowych i instytucji w Polsce. Zajęcia prowadzone były zarówno zdalnie jak i stacjonarnie w Centrum Kongresowym Hotelu IOR.

Dziękujemy wykładowcom za przeprowadzenie interesujących wykładów i ćwiczeń terenowych, członkom komisji za przeprowadzenie egzaminów, promotorom za opiekę nad słuchaczami studiów podczas tworzenia prac dyplomowych oraz recenzentom za ich ocenę.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy ukończenia studiów i jeszcze raz dziękujemy za bardzo miłą atmosferę oraz aktywny udział w zajęciach! Pozostajemy ze sobą w kontakcie i jesteśmy pewni, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz.

 

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11
 • Fot.12
 • Fot.13

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony