Promowane podstrony

Treść strony

Forum Nauka – Doradztwo – Praktyka

Ochrona roślin i ich nawożenie w kontekście nowych wytycznych wynikających z wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu – wokół tych problemów oscylować będzie tematyka „Forum Nauka – Doradztwo – Praktyka” podczas tegorocznej Konferencji Ochrony Roślin – 62. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. 

„Forum Nauka – Doradztwo – Praktyka” odbędzie się 17 lutego 2022 r. Współorganizatorem wydarzenia jest redakcja miesięcznika „Nowoczesna Uprawa” – Wydawnictwo APRA.

Tematem przewodnim panelu będą „Wyzwania w ochronie roślin i nawożeniu w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”. Podczas spotkania omawiane zostaną zagadnienia obecnych i przyszłych zmian dotyczących wdrażania unijnych strategii związanych z ochroną roślin i nawożeniem. Specjaliści przedstawią problemy i możliwości ich praktycznych rozwiązań, metod alternatywnych i nowości na rynku środków i nawozów. Panel zakończy się dyskusją z udziałem producentów rolnych, co pozwoli na wymianę doświadczeń i informacji, dzięki którym łatwiej będzie się odnaleźć rolnikom w nowej rzeczywistości związanej ze zmianami prawnymi.

Konferencja Ochrony Roślin – 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB, realizowana w formule online, odbędzie się w dniach 16–18 lutego 2022 r. Tematyka przewodnia tegorocznej Konferencji ‒ „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin” ‒ nawiązuje bezpośrednio do nowej unijnej strategii rozwoju. Zakłada ona osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, co wiąże się z wieloma wyzwaniami, również w obszarze rolnictwa. Podczas wydarzenia przedstawiciele nauki i praktyki rolniczej będą mogli wymienić się spostrzeżeniami na temat przyszłości rolnictwa oraz w sposób rzeczowy omówić szanse i zagrożenia, z jakimi wiąże się realizacja dwóch kluczowych unijnych strategii dotyczących transformacji rolnictwa: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”.

  • IOR-PIB
  • PPR

Program
„Forum Nauka – Doradztwo – Praktyka”
17 lutego 2022 r.

15.00–15.10 Otwarcie i wprowadzenie w zagadnienia; dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB (p.o. dyrektora IOR – PIB), dr inż. Żaneta Fiedler (redaktor naczelna miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”)
15.10–15.30 Aktualne problemy w zwalczaniu chwastów z uwzględnieniem roli adiuwantów; inż. Adam Paradowski (Wydawnictwo APRA)
15.30–15.50 Alternatywne metody ograniczenia chorób przy wycofywaniu kolejnych fungicydów; prof. dr hab. Marek Korbas (IOR – PIB, Poznań)
15.50–16.10 Zwalczanie szkodników i problemy z ich odpornością na insektycydy
dr inż. Przemysław Strażyński, prof. dr hab. Paweł Węgorek, dr hab. Joanna Zamojska, dr Daria Dworzańska (IOR – PIB, Poznań)
16.10–16.30 Zmiany w nawożeniu – dobre i złe; dr hab. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW 
(z-ca redaktor naczelnej miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”)
16.30–16.50 Wykorzystanie kwasów humusowych i biostymulatorów jako panaceum na czynniki stresowe dla roślin; dr inż. Piotr Chohura (UP we Wrocławiu)
16.50–17.10 Problemy najczęściej zgłaszane przez producentów rolnych; dr Mariusz Tatka (CDR oddz. w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Mrówczyński (IOR – PIB, Poznań)
17.10–18.00 Podsumowanie i dyskusja; pytania od uczestników

Więcej informacji na temat Konferencji Ochrony Roślin – 62. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB można znaleźć na stronie internetowej: www.snior.pl.

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony