Promowane podstrony

Treść strony

Konferencja podsumowująca realizację zadań finansowanych w ramach dotacji MRiRW

„Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności”

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął powitaniem gości przez p.o. Dyrektora IOR – PIB dr. hab. Romana Kierzka, prof. IOR – PIB. Następnie głos zabrała Pani Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w MRiRW. Departament ten koordynuje większość zadań realizowanych w ramach Dotacji Celowej 2021 w Instytucie. W drugiej kolejności głos zabrał Główny Inspektor – Pan Andrzej Chodkowski z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nasi goście zgodnie podkreślili wysoką wagę zadań realizowanych w Instytucie. Po ich wypowiedziach, rezultaty całorocznej pracy przedstawili kierownicy zadań. Po każdej prezentacji był czas na zadawanie pytań i komentarze. Najczęściej głos zabierał Pan naczelnik dr Krzysztof Kielak z Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od prezentacji zadań dotyczących badania pozostałości, jakości oraz planowania kontroli zużycia środków ochrony roślin. Głos zabrała Pani Dyrektor Joanna Tumińska z PIORiN, która zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę Instytutu Ochrony Roślin z PIORiN-em, na etapie planowania zadań, jak i w trakcie całego roku ich realizacji.

W roku 2021, w Instytucie realizowane było jedno zadanie wspólnie z Departamentem Systemów Jakości i jedno w porozumieniu z Departamentem Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiciele obu departamentów, odpowiednio Pani naczelnik Marta Szumańska i zastępca dyrektora departamentu – Pan Bogdan Pomianek, pozytywnie ocenili tegoroczną współpracę z IOR-em.

Na koniec konferencji Pan Dyrektor Roman Kierzek podziękował wszystkim uczestnikom spotkania – w szczególności pracownikom  IOR-u za ich zaangażowanie w realizację zadań. Ze strony MRiRW spotkanie zakończył dr Piotr Ogrodowczyk, który zwrócił uwagę na kompleksowe przygotowanie Instytutu do rozwiązywania bieżących problemów stojących przed polskim rolnictwem.

W pierwszym dniu konferencji została odnotowana obecność 120 gości, w drugim blisko 80. Przeważali przedstawiciele MRiRW, PIORiN, GIJHARS, WIORiN oraz pracownicy IOR – PIB.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu!

 

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony