Promowane podstrony

Treść strony

Nauczyciele szkół rolniczych w IOR – PIB

W dniach 6–8 października w Centrum Kongresowym IOR – PIB obyło się szkolenie dla nauczycieli średnich szkół rolniczych. Spotkanie pt.” Nowe strategie UE Od pola do stołu oraz Na rzecz bioróżnorodności wyzwaniem dla edukacji w szkołach rolniczych” wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin – PIB zorganizowało Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Nauczycieli powitali: Ryszard Winter – dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej oraz dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, p.o. dyrektora Instytutu. W tematykę szkolenia uczestników wprowadził dyrektor IOR – PIB, który wygłosił wykład pt. „Możliwości ochrony upraw rolniczych przed agrofagami w świetle nowych strategii UE”. Następnie dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR – PIB opowiedziała o zasadach produkcji ekologicznej, a prof. dr hab. Danuta Sosnowska przedstawiła zagadnienie wykorzystania metod biologicznych w integrowanej ochronie roślin.

W kolejnym dniu szkolenia nauczyciele udali się do Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze, gdzie obejrzeli między innymi poletka doświadczalne. Pracownicy Instytutu: prof. dr hab. Marek Korbas, dr Przemysław Strażyński, dr Przemysław Kardasz oraz dr Jakub Danielewicz przeprowadzili na poletkach szkolenie dotyczące rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów. Przy okazji pobytu w Polowej Stacji Doświadczalnej uczestnicy zapoznali się również z aspiratorem Johnsona służącym do monitoringu nalotów mszyc oraz ze stanowiskiem do mycia opryskiwaczy i bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach z użyciem środków ochrony roślin (BIOBED). Po południu w Centrum Kongresowym IOR odbyła się część wykładowa, podczas której prof. dr hab. Marek Korbas opowiedział o wpływie czynników klimatycznych na występowanie chorób, a dr hab. Joanna Zamojska o ochronie organizmów pożytecznych.

W ostatnim dniu szkolenia dr Tomasz Kałuski zaprezentował wykład pt. „Ocena ryzyka fitosanitarnego w kontekście zmian klimatycznych”. Odpowiadał również na liczne pytania uczestników dotyczące zwalczania ślimaków. Zagadnienie monitoringu pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku przedstawiła dr Anna Nowacka. Szkolenie zakończyło się wykładem dyrektora IOR – PIB pt. „Znaczenie techniki ochrony roślin i wybranych elementów rolnictwa precyzyjnego w efektywności zabiegów ochronnych”.

Na zakończenie dwudniowego spotkania dyrektorzy Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej wręczyli uczestnikom świadectwa ukończenia szkolenia.

W spotkaniu brało udział 30 nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski. Mamy nadzieję, że pomimo intensywnego programu szkolenia i towarzyszącego temu zmęczenia, nauczyciele wrócili do swoich szkół z nową wiedzą, innym spojrzeniem na znane im zagadnienia i będą przekazywać zdobyte wiadomości swoim uczniom. Żegnając się, już mieliśmy pomysł na kolejne wykłady i zajęcia praktyczne. Zatem mamy nadzieję, że niedługo się spotkamy.

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022