Promowane podstrony

Treść strony

  • Fot.1

Warsztaty ,,Nowoczesne techniki diagnostyczne w wirusologii roślin”

W dniach 27–28.09.2021 r. w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyły się warsztaty popularnonaukowe dla studentów, doktorantów i młodych naukowców pt. ,,Nowoczesne techniki diagnostyczne w wirusologii roślin”. Współorganizatorem wydarzenia był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN.

Podczas warsztatów uczestnicy wysłuchali wykładów oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych w laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii, Kliniki Chorób Roślin oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR – PIB. Studenci mieli możliwość zapoznania się z technikami biologii molekularnej oraz mikroskopii elektronowej wykorzystywanymi do wykrywania i identyfikacji wirusów roślin. Na zakończenie spotkania odbył się konkurs z nagrodami dotyczący zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Wykłady podczas warsztatów wygłosili: dr Marcin Hołysz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) i dr inż. Piotr Szewczykowski (Politechnika Bydgoska). Zajęcia poprowadziły: dr Julia Minicka, dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak, mgr inż. Daria Budzyńska i mgr Magdalena Gawlak. Główną organizatorką wydarzenia była pani prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska – kierownik Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR – PIB.

  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4
  • Fot.5
  • Fot.6

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
Polecamy na wynajem budynek biurowy