Promowane podstrony

Treść strony

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB XI Kadencji

21 września odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IOR – PIB XI Kadencji. W posiedzeniu udział wzięła dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Magdalena Maciejewska, która wręczyła powołania członkom Rady wyznaczonym przez ministra Grzegorza Pudę. Powołania dla pracowników Instytutu Ochrony Roślin – PIB, którzy dostali się do Rady w wyniku wyborów z dnia 16 czerwca 2021 roku wręczał dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

W trakcie obrad wybierano organy Rady – Prezydium, Komisję ds. kwalifikacji i rozwoju kadry naukowej IOR – PIB, Komisję ekonomiczno – finansową oraz powołano sekretarza Rady Naukowej. Omawiano bieżące sprawy Instytutu i plany dalszego rozwoju a także kwestie związane z wewnętrzną oceną dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych IOR – PIB poprzedzającą ocenę parametryczną Instytutu.

Głosowano także nad postępowaniami awansowymi, m.in. nadano stopnie doktora z dziedziny nauk rolniczych z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo mgr Ewie Rutkowskiej oraz mgr. Marcinowi Łukomskiemu. Rozprawa doktorska mgr Ewy Rutkowskiej p.t. „Efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej oraz promotora pomocniczego – dr hab. Piotra Kaczyńskiego została uznana za wyróżniającą.

Na koniec posiedzenia członek Rady Naukowej IOR – PIB dr Krzysztof Kielak – dyrektor  Wydziału Kwarantanny i Ochrony Roślin MRiRW zachęcił do kontynuowania współpracy Instytutu z Ministerstwem w opracowywaniu projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027.

  • RN0
  • RN1
  • RN2
  • RN3
  • RN4
  • RN5

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022