Promowane podstrony

Treść strony

XVIII Sympozjum Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Dnia 04.09.2019 roku w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyło się XVIII Sympozjum Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Konferencję otworzyła dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. nadzw. IOR – PIB, która powitała przybyłych gości i poprosiła o przewodniczenie prof. dr hab. Marka Szyndla. W sympozjum wzięło udział 25 osób z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB (Oddział w Boninie), Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach oraz Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Komitet organizacyjny Sympozjum stanowili: prof. dr hab. Marek Szyndel, dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. nadzw. IOR – PIB oraz dr Julia Minicka.

Łącznie zaprezentowano 15 referatów, których tematyka związana była z występowaniem i charakterystyką wirusów i fitoplazm oraz chorobami wywoływanymi przez te patogeny na roślinach uprawnych. Zaprezentowano również nowoczesne metody umożliwiające wykrywanie wirusów roślin (Sekwencjonowanie Nowej Generacji, NGS) oraz analizę dynamiki zmian towarzyszących interakcji wirus-gospodarz na poziomie komórkowym (transmisyjna mikroskopia elektronowa, mikroskopia fluorescencyjna).

Streszczenia referatów dostępne są poniżej.

  • Fot.1
  • Fot.2
  • Fot.3
  • Fot.4

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony