Promowane podstrony

Treść strony

Konkurs dla uczniów szkół rolniczych

Instytut Ochrony Roślin – PIB organizuje konkurs pt. „INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN – WIZJA MŁODEGO POKOLENIA” dla uczniów wszystkich średnich szkół rolniczych w Polsce, którego Patronem Honorowym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodego pokolenia zainteresowania poszukiwaniem nowych rozwiązań we współczesnym rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin.

Proponowana tematyka (do wyboru):

  • Alternatywne metody ochrony roślin (agrotechnika, rolnictwo ekologiczne, odmiany, metody biologiczne)
  • Rolnictwo precyzyjne
  • Ochrona roślin a zmiany klimatyczne
  • Ochrona roślin w dobie uproszczeń technologii
  • Ochrona roślin a zachowanie bioróżnorodności
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Ochrona zapylaczy

Na pracę pisemną i prezentację multimedialną czekamy do 15 listopada br. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich biorących udział dyplomy uczestnictwa.

Prosimy dyrektorów szkół oraz kadrę nauczycielską o zachęcenie uczniów do udziału w Konkursie i merytoryczną pomoc w realizacji celów konkursowych.

Uczestnikom życzymy powodzenia i jesteśmy bardzo ciekawi Waszych pomysłów!!!

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu.

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony