Promowane podstrony

Treść strony


​PROGRAM WIELOLETNI 2006-2010

OGRANICZANIE STRAT W PLONACH
ROŚLIN UPRAWNYCH Z ZACHOWANIEM
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Opracowanie pod redakcją:
Prof. dr hab. Danuta Sosnowska
Mgr Grażyna Dubas
Mgr Maria Olejarska

Poznań 2010

NAKŁAD WYCZERPANY

Wstęp

 
Integrowane programy ochrony roślin jako podstawa nowoczesnych technologii produkcji roślin rolniczych
Marek Mrówczyński, Romuald Gwiazdowski, Roman Krawczyk, Grzegorz Pruszyński,
Henryk Wachowiak, Wiesława Zielińska
 
Aktualizacja istniejących i opracowywanie nowych progów szkodliwości ważnych gospodarczo agrofagów
Marek Korbas, Ewa Jajor, Sylwia Kaczmarek, Arleta Krówczyńska, Wojciech Wałkowski
 
Monitoring stanu środowiska w aspekcie opracowywania programów ochrony roślin na terenach objętych oddziaływaniem emisji przemysłowych
Janusz Rosada, Urszula Dopierała, Dorota Remlein-Starosta
 
Opracowywanie metod zwalczania szkodników, chorób i chwastów w rolnictwie ekologicznym
Zdzisław Kaniuczak, Paweł K. Bereś, Jolanta Kowalska, Roman Krawczyk,
Katarzyna Nijak, Agata Tekiela
 
Utworzenie i prowadzenie rejestru środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Ewa Matyjaszczyk
 
Prowadzenie analiz pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej
Bogusław Gnusowski, Anna Nowacka
 
Monitoring i sposoby ograniczania występowania chorób wirusowych roślin uprawnych
Henryk Pospieszny, Natasza Borodynko, Beata Hasiów-Jaroszewska
 
Monitoring i diagnostyka molekularna wirusów zbóż
Małgorzata Jeżewska, Maria Buchowska-Ruszkowska, Mieczysław Cajza
 
Adaptacja do polskich warunków, tworzenie nowych i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin
Felicyta Walczak, Tomasz Krasiński, Andrzej Wojtowicz, Joanna Horoszkiewicz-Janka,
Adam Paradowski
 
Modernizacja i aktualizacja metodyk do prowadzenia monitoringu dla celów krótko i długoterminowego prognozowania agrofagów
Felicyta Walczak, Jan Kozłowski, Magdalena Jakubowska, Kamila Roik, Jan Złotowski
 
Ocena stanu fitosanitarnego i znaczenia gospodarczego najważniejszych agrofagów roślin uprawnych oraz sugestie prognozowe
Felicyta Walczak, Anna Tratwal, Magdalena Jakubowska, Jan Złotowski,
Kamila Roik, Andrzej Bandyk

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony