Promowane podstrony

Treść strony


​PROGRAM WIELOLETNI 2006-2010

OCHRONA TERENU KRAJU PRZED PRZEDOSTAWANIEM
I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ ORGANIZMÓW
KWARANTANNOWYCH I INNYCH STANOWIĄCYCH
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA

Opracowanie pod redakcją:
Prof. dr hab. Danuta Sosnowska
Mgr Grażyna Dubas
Mgr Maria Olejarska

Poznań 2010

NAKŁAD WYCZERPANY

Wstęp

 
Ocena przydatności metod dostępnych do identyfikacji taksonomicznej kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus)
Marek Tomalak, Anna Filipiak
 
Opracowanie programów zwalczania stonki kukurydzianej (Diabrotica virgifera le Conte) w Rzeczpospolitej Polskiej
Paweł K. Bereś, Zdzisław Kaniuczak
 
Określanie zakresu zmienności morfologicznej i molekularnej nicieni-pasożytów roślin w celu identyfikacji gatunków objętych regulacjami prawnymi
Renata Dobosz, Katarzyna Nowaczyk, Dorota Kierzek, Aleksandra Obrępalska-Stęplowska
 
Monitorowanie występowania, diagnostyka oraz zmienność populacyjna nowych wirusów w roślinach gospodarczo ważnych
Henryk Pospieszny, Beata Hasiów-Jaroszewska, Natasza Borodynko
 
Ograniczanie występowania chorób bakteryjnych ziemniaka ze szczególnym uwzględnieniem Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum
Anna Maćkowiak-Sochacka
 
Ograniczanie występowania chorób bakteryjnych roślin ze szczególnym uwzględnieniem Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis oraz Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Joanna Kamasa

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony