Promowane podstrony

Treść strony


​PROGRAM WIELOLETNI 2006-2010

KONTROLA I OGRANICZANIE RYZYKA NASTĘPSTW
STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Opracowanie pod redakcją:
Prof. dr hab. Danuta Sosnowska
Mgr Grażyna Dubas
Mgr Maria Olejarska

Poznań 2010

NAKŁAD WYCZERPANY

Wstęp

 
Monitoring zmian bioróżnorodności w środowisku rolniczym oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych (Alien invasive species)
Jan Nawrót, Jan Kozłowski, Joanna Horoszkiewicz-Janka,
Krystyna Miklaszewska, Elżbieta Pągowska
 
Tworzenie programów redukcji ryzyka poprzez systematyczne badanie zagrożeń we wszystkich obszarach ochrony roślin
Stanisław Stobiecki, Stefan Pruszyński, Wojciech Śliwiński
 
Monitoring uodporniania się agrofagów na środki ochrony roślin
Paweł Węgorek, Marek Korbas, Roman Kierzek, Kinga Matysiak,
Joanna Zamojska, Kazimierz Adamczewski
 
Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin
Maria Rataj-Guranowska
 
Opracowywanie programów i organizacja systematycznego szkolenia służby ochrony roślin, producentów rolnych i ogrodniczych oraz doradców
Stefan Wolny

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony