Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony


​WYBRANE ZAGADNIENIA OCHRONY ROŚLIN
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
I INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN

Autorzy opracowania:
Dr Ewa Matyjaszczyk
Dr Anna Tratwal
Dr hab. Felicyta Walczak

Poznań 2010

NAKŁAD WYCZERPANY

I. WSTĘP

II. Dostępność środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym i integrowanej ochronie roślin (E. Matyjaszczyk)
 
1. Aktualny stan prawny
2. Środki ochrony roślin zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym
3. Dostępność preparatów biologicznych 
4.   Rejestracja chemicznych środków ochrony roślin
 
III. Monitoring agrofagów roślin uprawnych (F. Walczak)
 
1.   Monitoring agrofagów dla prawidłowej sygnalizacji zabiegów ochrony roślin
 
- Terminologia dotycząca prognozowania w ochronie roślin
- Prognoza krótkoterminowa
- Sygnalizacja
- Prognoza długoterminowa
- Metody służące identyfikacji patogena lub szkodnika
  dla potrzeb prognozowania krótko i długoterminowego
- Metoda wizualna
- Metody odławiania owadów za pomocą sprzętu entomologicznego
- Biologiczne kryteria prognozowania krótko i długoterminowego
- Przebieg życia owadów i ich stadia rozwojowe
- Fizjologiczny stan organizmu owadów
- Czas trwania poszczególnych stadiów rozwojowych owada
- Wpływ czynników ekologicznych na rozwój szkodników lub epifitoz chorób
- Wpływ czynników abiotycznych na rozwój szkodników lub epifitoz chorób
- Czynniki meteorologiczne
- Zasady prognozowania krótkoterminowego i sygnalizacji
- Metody ustalania liczebności szkodników lub nasilenia porażenia roślin przez choroby
- Ocena stopnia porażenia roślin przez choroby
- Metoda oceny szkodliwości
- Metody prognozowania długoterminowego
- Progi ekonomicznej szkodliwości
 
2. Monitoring oceny szkodliwości agrofagów w Polsce
 
3. Sygnalizowanie przenikania nowych agrofagów
 
IV. Metody ograniczające szkodliwość agrofagów (A. Tratwal)
 
1. Metody agrotechniczne
2. Metody mechaniczne
3. Kwarantanna
4. Metody fizyczne
5. Metody biologiczne
6. Metody hodowlane
7. Metody chemiczne
8. Zasiewy mieszane
 
V. Literatura uzupełniająca

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.