Promowane podstrony

Treść strony

  • -


40-LECIE TERENOWEJ STACJI DOŚWIADCZALNEJ
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN - PIB W RZESZOWIE

Autorzy opracowania:
Dr inż. Zdzisław Kaniuczak
Dr inż. Paweł Krystian Bereś
Dr inż. Ewa Szpyrka

Poznań 2010

NAKŁAD WYCZERPANY

 I. SŁOWO WSTĘPNE

II. KRÓTKA HISTORIA OCHRONY ROŚLIN W POLSCE
 
III. INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 
3.1. Misja Instytutu Ochrony Roślin – PIB
3.2. Zakres działalności
3.3. Lokalizacja jednostek organizacyjnych Instytutu Ochrony Roślin – PIB na terenie kraju
3.4. Schemat organizacyjny Instytutu Ochrony Roślin – PIB
 
IV. TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNA IOR – PIB W RZESZOWIE
 
4.1. Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
4.2. Potencjał Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
4.3. Pracownia Doświadczalnictwa Terenowego
 
V. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
 
VI. PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2006–2010
 
VII. GRANTY REALIZOWANE W TSD IOR – PIB W RZESZOWIE
 
VIII. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA PRACOWNIKÓW
 
8.1. Liczba publikacji w latach 1971–2010
8.1.1. Publikacje naukowe z lat 2004–2010
8.1.2. Monografie z lat 2004–2010
8.1.3. Instrukcje wdrożeniowe i upowszechnieniowe z lat 2004–2010
8.1.4. Ulotki, broszury oraz przewodniki polowe z lat 2004–2010
8.1.5. Publikacje popularnonaukowe z lat 2004–2010
8.2. Strony internetowe
8.3. Uczestnictwo w konferencjach
8.4. Zagraniczne staże i szkolenia
 
IX. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 
9.1. Oferta Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
9.2. Oferta Pracowni Doświadczalnictwa Polowego
 
X. SYLWETKI
 
10.1. Dyrektorzy Instytutu Ochrony Roślin
10.2. Kadra kierownicza Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Rzeszowie
10.3. Pracownicy Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Rzeszowie
10.3.1. Aktualni pracownicy
10.3.2. Byli pracownicy
 
X. PRACOWNICY TSD IOR – PIB W RZESZOWIE W OBIEKTYWIE
 
XI. INFORMACJE TELEADRESOWE

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony