Promowane podstrony

Treść strony

  • -


60 LAT INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN (1951-2011)

Praca zbiorowa pod redakcją:
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński
Dr Stefan Wolny

Poznań 2011

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 PRZEDMOWA

Stefan Wolny, Danuta Wolna, Dominik Krawczyk, Stefan Pruszyński
ORGANIZACJA, INFRASTRUKTURA ORAZ ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ IOR W OKRESIE 60 LAT DZIAŁALNOŚCI
 
Jan Nawrot
BADANIA Z ZAKRESU ENTOMOLOGII PROWADZONE W IOR W LATACH 1951–2010
 
Jan Kozłowski, Anna Skorupska, Paweł Węgorek, Renata Dobosz, Marek Tomalak
ZNACZENIE INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU ZOOLOGII ROLNEJ W POLSCE
 
Henryk Pospieszny, Marek Korbas, Anna Maćkowiak-Sochacka
WKŁAD INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWÓJ FITOPATOLOGII W POLSCE
 
Kazimierz Adamczewski, Roman Kierzek
WKŁAD INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWÓJ HERBOLOGII W POLSCE
 
Marek Tomalak, Żaneta Fiedler, Jerzy J. Lipa, Danuta Sosnowska, Jadwiga Ziemnicka
ZNACZENIE INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN DLA ROZWOJU BIOLOGICZNYCH METOD OCHRONY ROŚLIN W POLSCE
 
Felicyta Walczak, Anna Tratwal
ZNACZENIE INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU METOD PROGNOZOWANIA, SYGNALIZACJI I REJESTRACJI AGROFAGÓW W POLSCE
 
Bogusław Gnusowski, Anna Nowacka, Stanisław Stobiecki
ZNACZENIE INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU BADAŃ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I ICH POZOSTAŁOŚCI W POLSCE
 
Stefan Pruszyński
TEMATYKA EKOLOGICZNA W BADANIACH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN
 
Marek Wachowiak
WKŁAD INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWÓJ TECHNIKI OCHRONY ROŚLIN
 
Maria Rataj-Guranowska
HISTORIA I ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI BANKU PATOGENÓW IOR W ROZWOJU BADAŃ NAD ICH BIORÓŻNORODNOŚCIĄ
 
Stefan Wolny, Danuta Wolna, Monika Okołowska, Hanna Kazikowska, 
Dominik Krawczyk, Andrzej Kwiatkowski, Elżbieta Gramacka, Natalia Strugała
DZIAŁALNOŚĆ KONFERENCYJNA, WYDAWNICZA I SZKOLENIOWA IOR W 60-LETNIEJ HISTORII UPOWSZECHNIANIA I WDRAŻANIA DOBREJ PRAKTYKI OCHRONY ROŚLIN
 
Halina Łukomska-Zagórska, Władysław Węgorek
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W POZNANIU JAKO CENTRUM KOORDYNACYJNEGO RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ
 
HISTORIA DZIAŁALNOŚCI TERENOWYCH ZAKŁADÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK WSPOMAGAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN
 
Stanisław Stobiecki
ODDZIAŁ INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W SOŚNICOWICACH
 
Bożena Łozowicka
TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNE IOR W BIAŁYMSTOKU
 
Jacek Piszczek
TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNE IOR W TORUNIU 
 
Marek Urban
TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNE IOR W TRZEBNICY
 
Zdzisław Kaniuczak
TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNE IOR W RZESZOWIE
 
Anna Jaczewska-Kalicka
TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNE IOR W OPYPACH/GRODZISKU MAZOWIECKIM K. WARSZAWY
 
Pankracy Bubniewicz
POLOWA STACJA DOŚWIADCZALNA IOR W WINNEJ GÓRZE
 
Stefan Pruszyński
PUNKT DOŚWIADCZALNY HODOWLI I WYKORZYSTANIA ENTOMOFAGÓW IOR W NOWYM SĄCZU
 
Zdzisław Turzyński oraz Zespół Centrum Kongresowego
CENTRUM KONGRESOWE HOTEL IOR – HISTORIA I STAN OBECNY
 
Grażyna Dubas, Lidia Krawczyk
RADA NAUKOWA INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PIB W LATACH 1956–2011
 
BIOGRAMY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 2001–2011
(Uzupełnienie do wydania „Instytut Ochrony Roślin 1951–2001”)
 
 
WSPOMNIENIA OSOBISTE O INSTYTUCIE OCHRONY ROŚLIN
 
Heliodor Banaszak
WSPOMNIENIA Z KILKU ETAPÓW WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM OCHRONY ROŚLIN W POZNANIU
 
Eugeniusz Chyłek
WSPÓŁPRACA IOR Z PIONEM NAUKI i DORADZTWA URZĘDU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
Jerzy Giebel
WSPOMINKI Z PIERWSZYCH LAT POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU IOR
 
Anna Jaczewska-Kalicka
WSPOMNIENIA
 
Barbara Kozicz
LATA 60. XX WIEKU – MOJE WSPOMNIENIA
 
Jan Narkiewicz-Jodko
PRACOWNIA BIOCENOZY INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W TURWI W LATACH 1953–1964
 
Barbara Podgórska
WSPOMNIENIA Z PRACY W IOR
 
Stefan Pruszyński
45 LAT W INSTYTUCIE OCHRONY ROŚLIN
 
Yurij K. Samoylov
WSPOMNIENIA Z ODESSY
 
Krystyna Szczepańska
WSPOMINAM ROK 1955
 
Halina Węgorek
IOR-owski DOM
 
Jadwiga Zawirska
WSPOMNIENIA Z PRACY W INSTYTUCIE OCHRONY ROŚLIN
 
 
POSŁOWIE
 
CO PISANO O INSTYTUCIE OCHRONY ROŚLIN – WYBÓR WYCINKÓW PRASOWYCH Z LAT 1951–1996
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Uchwała Prezydium Rządu RP o nadaniu statusu Państwowego Instytutu Badawczego
 
Statut Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
 
Schemat Organizacyjny IOR – PIB na dzień 31 grudnia 2010 roku
 
Zatrudnienie W IOR – PIB na dzień 31 grudnia 2010 roku
 
Wykaz osób odznaczonych medalem 50-lecia IOR w uznaniu zasług w zakresie ochrony roślin
 
Wykaz osób odznaczonych i wyróżnionych medalami państwowymi i resortowymi

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony