Promowane podstrony

Treść strony


​WIRUS MOZAIKI PEPINO (PEPINO MOSAIC VIRUS, PepMV) 
WYSTĘPOWANIE, ZRÓŻNICOWANIE BIOLOGICZNE
I GENETYCZNE ORAZ DIAGNOSTYKA

Autorzy opracowania: 

Dr Beata Hasiów-Jaroszewska,
Dr hab. Natasza Borodynko, prof. nadzw. IOR – PIB, 
Prof. dr hab. Henryk Pospieszny
 
Poznań 2010
 
NAKŁAD WYCZERPANY

1. WPROWADZENIE

 
2. WYSTĘPOWANIE I ZRÓŻNICOWANIE BIOLOGICZNE POLSKICH IZOLATÓW PepMV
 
2.1. Objawy chorobowe na roślinach
2.2. Morfologia cząstek wirusów
 
3. ZRÓŻNICOWANIE GENETYCZNE
 
4. DIAGNOSTYKA
 
4.1. Techniki serologiczne
4.1.1. Produkcja i charakterystyka surowicy przeciwko izolatowi
          PepMV-PK wirusa mozaiki pepino
4.1.2. Test ELISA pośrednia
4.2. Techniki molekularne
4.2.1. Analiza całkowitego RNA
4.2.2. Odwrotna transkrypcja
4.2.3. Amplifikacja DNA metodą PCR
4.2.4. IC-RT-PCR
4.2.5. RT real-time PCR z sondą TaqMan
4.2.6. IC-RT real-time PCR
 
5. OGRANICZANIE WYSTĘPOWANIA PepMV
 
5.1. Odporność krzyżowa (cross-protection) w ograniczaniu występowania PepMV
5.2. Odkażanie powierzchni zanieczyszczonych wirusem mozaiki pepino
 
6. PRZENOSZENIA PepMV PRZEZ NASIONA POMIDORA
 
6.1. Dezynfekcja nasion pomidora skażonych PepMV
 
7. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony