Promowane podstrony

Treść strony


​OBCE INWAZYJNE GATUNKI ŚLIMAKÓW NAGICH
WYSTĘPUJĄCE W POLSCE

Autorzy opracowania: 

Prof. dr hab. Jan Kozłowski
Dr inż. Radosław J. Kozłowski
 
Poznań 2010
 
NAKŁAD WYCZERPANY

 PRZEDMOWA

1. WSTĘP
 
2. INWAZYJNE GATUNKI ŚLIMAKÓW
 
2.1. Systematyka
2.2. Opis gatunków
2.3. Pochodzenie i występowanie w kraju
2.4. Szkodliwość i wpływ na środowisko
2.5. Sposoby introdukcji i drogi inwazji
 
3. WYKRYWANIE INWAZYJNYCH GATUNKÓW
 
3.1. Pobieranie prób
3.1.1. Próby ślimaków z materiału roślinnego i z podłoży
3.1.2. Próby ślimaków z obszarów uprawnych i nieuprawnych
3.3. Przygotowanie okazów do identyfikacji i przechowywania
3.4. Identyfikacja gatunkowa
3.4.1. Identyfikacja na podstawie cech budowy zewnętrznej ciała
3.4.2. Identyfikacja na podstawie cech budowy wewnętrznej ciała
3.5. Prowadzenie hodowli
3.6. Lokalizacja i opis stanowisk
 
4. ZAPOBIEGANIE
 
5. METODY OGRANICZANIA LICZEBNOŚCI
 
5.1. Zabiegi profilaktyczne, mechaniczne i agrotechniczne
5.2. Zabiegi chemiczne
5.3. Zabiegi biologiczne
 
6. LITERATURA
 
7. ZAŁĄCZNIK 1

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony