Promowane podstrony

Treść strony


​SZKODY ŁOWIECKIE - UWARUNKOWANIA
I MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA

Autorzy:
Dr Paweł Węgorek
Prof. dr hab. Jerzy Giebel

Poznań 2005

NAKŁAD WYCZERPANY

WSTĘP    

WAŻNIEJSZE CZYNNIKI EKOLOGICZNE WPŁYWAJĄCE NA POWSTAWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

GATUNKI ZWIERZĄT POWODUJĄCE NAJWIĘKSZE SZKODY W UPRAWACH ROLNICZYCH

Dzik (Sus scrofa L.)
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus L.)
Sarna (Capreolus capreolus L.)
Daniel łoś (Dama dama L.)
Łoś (Alces alces L.)
Bóbr (Castor fiber L.)

OPIS SZKÓD

SPOSOBY I METODY OCHRONY ROŚLIN ROLNICZYCH PRZED ZWIERZYNĄ ŁOWNĄ

Metoda mechaniczna i agrotechniczna
Metoda chemiczna
Podział chemicznych środków do odstraszania zwierzyny łownej według mechanizmów działania

ROLA ZMYSŁÓW ZWIERZĄT ŁOWNYCH W ODBIORZE SYGNAŁÓW ZE ŚRODOWISKA

ETOLOGICZNE ASPEKTY ADAPTACJI ZWIERZĄT DO BODŹCÓW WYKORZYSTYWANYCH W OCHRONIE UPRAW ROLNICZYCH I LEŚNYCH

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA JAKO CZYNNIK OGRANICZAJĄCY POWSTAWANIE SZKÓD POWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE

Rola kształtowania środowiska rolniczego
Gospodarka łowiecka i leśna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

WZÓR PROTOKOŁU Z SZACOWANIA I USTALANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

LITERATURA

ZDJĘCIA SZKÓD ŁOWIECKICH I ZNISZCZEŃ ŚRODOWISKA ROLNICZEGO

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony