Promowane podstrony

Treść strony

50 LAT SESJI NAUKOWYCH IOR
(1961-2010)

Praca zbiorowa pod redakcją:
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński

Poznań 2010

NAKŁAD WYCZERPANY

PRZEDMOWA

Stefan Pruszyński
ROLA I ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU NAUKI I PRAKTYKI OCHRONY ROŚLIN W POLSCE

Stefan Wolny, Danuta Wolna, Hanna Kazikowska, Dominik Krawczyk
HISTORIA 50 SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W LICZBACH

Jan Nawrot,  Zbigniew T. Dąbrowski
ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU ENTOMOLOGII

Jan Kozłowski, Anna Skorupska, Paweł Węgorek, Renata Dobosz
ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU ZOOLOGII

Henryk Pospieszny, Marek Korbas, Zbigniew Weber, Zofia Pokacka
ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU FITOPATOLOGII

Kazimierz Adamczewski, Adam Dobrzański, Józef Rola, Grzegorz Skrzypczak
ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN  W ROZWOJU HERBOLOGII

Jerzy J. Lipa, Żaneta Fiedler, Danuta Sosnowska, Marek Tomalak
ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH  INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU BIOLOGICZNEJ OCHRONY ROŚLIN

Marek Mrówczyński, Edward Gacek, Magdalena Roth
O HODOWLI ODPORNOŚCIOWEJ ROŚLIN NA AGROFAGI W PROGRAMACH 50 SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN

Felicyta Walczak, Anna Tratwal
ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH  INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU PROGNOZOWANIA, SYGNALIZACJI I REJESTRACJI AGROFAGÓW

Marek Wachowiak, Roman Kierzek
ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH  INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU TECHNIKI OCHRONY ROŚLIN

Bogusław Gnusowski, Stanisław Stobiecki, Tomasz Stobiecki
ZNACZENIE 50 SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU BADAŃ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I ICH POZOSTAŁOŚCI

Maria Golinowska
EKONOMIKA OCHRONY ROŚLIN W PROGRAMACH SESJI NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN

Tadeusz Kłos, Maria Piotrowska, Adam Błochowiak, Adam Zych
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY OCHRONY ROŚLIN W SESJACH NAUKOWYCH INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN

Stefan Wolny, Ryszard Jaworski, Janusz Bartkowski
ZNACZENIE SESJI NAUKOWYCH  INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W ROZWOJU PORADNICTWA Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN


WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW SESJI NAUKOWYCH IOR

Paweł Węgorek
Przewidywana przyszłość Sesji Naukowych IOR zawarta w wypowiedziach prof. dr hab. Władysława Węgorka

Jan Boczek
Wspomnienia z Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin

Jerzy J. Lipa
Od badań nad owadobójczymi mikroorganizmami do metod biologicznych i integrowanych

Henryka Rola
Kobiety na Sesjach Instytutu Ochrony Roślin

Józef Rola
Garść osobistych wspomnień stałego uczestnika Sesji

Stefan Pruszyński
Sesje Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – moje wspomnienia

Jan Narkiewicz-Jodko
Moje refleksje na temat Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin

Adam Dobrzański
Moje wspomnienia z Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin

Bogdan Jachimczuk
Wspomnienia i przemyślenia uczestnika 29 Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w latach 1977–2009    272

Henryk Gruszka, Józef Michalak
Refleksje z uczestnictwa w Sesjach Naukowych IOR w Poznaniu członków Prezydium Krajowej Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przy Związku Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Warszawie    275

Stanisław Michalak
Sesje Naukowe Instytutu Ochrony Roślin z perspektywy spojrzenia pracownika służby ochrony roślin

Olga Brzezińska-Gabler
Jak uczestnicy Sesji do biblioteki chadzali

Bożena Tokarz-Smól
Sesje z kwitnącą leszczyną i forsycją

Halina Węgorek
Wspomnienia z Sesją w tle


MIGAWKI Z 50 SESJI NAUKOWYCH IOR

Konferencje referatowe i posterowe
Występy artystyczne podczas otwarcia Sesji Naukowych IOR
Życie kuluarowe na Sesjach Naukowych IOR
Bale sesyjne i koktaile

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony