Promowane podstrony

Treść strony


35-LECIE TERENOWEJ STACJI DOŚWIADCZALNEJ
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W TORUNIU

Autorzy opracowania:
Dr Jacek Piszczek
Dr Dariusz Górski
Dr Monika Michel

Toruń 2008

NAKŁAD WYCZERPANY

WSTĘP

KRÓTKA HISTORIA OCHRONY ROŚLIN W POLSCE

INSYTUT OCHRONY ROŚLIN

 • Misja Instytutu Ochrony Roślin
 • Zakres działalności
 • Lokalizacja jednostek organizacyjnych Instytutu Ochrony Roślin na terenie kraju
 • Schemat organizacyjny Instytutu Ochrony Roślin

TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNA IOR w TORUNIU

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

 • Tematy statutowe realizowane w TSD IOR w Toruniu

PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2006-2010

 • Publikacje pracowników Stacji w latach 1997-2007
 • Publikacje książkowe i skrypty
 • Wybrane artykuły w czasopismach popularnonaukowych
 • Referaty i komunikaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych
 • Plakaty prezentowane na konferencjach międzynarodowych
 • Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych
 • Granty KBN realizowane w TSD Toruń
 • Zagraniczne staże, wyjazdy naukowe, szkolenia

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

SYLWETKI

 • Dyrektorzy Instytutu Ochrony Roślin
 • Kierownicy Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu
 • Pracownicy TSD IOR Toruń

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony