Promowane podstrony

Treść strony


35-LECIE TERENOWEJ STACJI DOŚWIADCZALNEJ
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W TORUNIU

Autorzy opracowania:
Dr Jacek Piszczek
Dr Dariusz Górski
Dr Monika Michel

Toruń 2008

NAKŁAD WYCZERPANY

WSTĘP

KRÓTKA HISTORIA OCHRONY ROŚLIN W POLSCE

INSYTUT OCHRONY ROŚLIN

  • Misja Instytutu Ochrony Roślin
  • Zakres działalności
  • Lokalizacja jednostek organizacyjnych Instytutu Ochrony Roślin na terenie kraju
  • Schemat organizacyjny Instytutu Ochrony Roślin

TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNA IOR w TORUNIU

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

  • Tematy statutowe realizowane w TSD IOR w Toruniu

PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2006-2010

  • Publikacje pracowników Stacji w latach 1997-2007
  • Publikacje książkowe i skrypty
  • Wybrane artykuły w czasopismach popularnonaukowych
  • Referaty i komunikaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych
  • Plakaty prezentowane na konferencjach międzynarodowych
  • Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych
  • Granty KBN realizowane w TSD Toruń
  • Zagraniczne staże, wyjazdy naukowe, szkolenia

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

SYLWETKI

  • Dyrektorzy Instytutu Ochrony Roślin
  • Kierownicy Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu
  • Pracownicy TSD IOR Toruń

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony