Promowane podstrony

Treść strony


35-LECIE TERENOWEJ STACJI DOŚWIADCZALNEJ
​INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN W BIAŁYMSTOKU

Autorzy opracowania:
Dr Bożena Łozowicka
Mgr Piotr Kaczyński

Białystok 2007

NAKŁAD WYCZERPANY

SŁOWO WSTĘPNE

KRÓTKA HISTORIA OCHRONY ROŚLIN W POLSCE

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

 • Misja Instytutu Ochrony Roślin
 • Zakres działalności
 • Lokalizacja jednostek organizacyjnych Instytutu Ochrony Roślin
 • Schemat Organizacyjny Instytutu Ochrony Roślin

TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNA IOR w BIAŁYMSTOKU

 • Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
 • Potencjał laboratorium BPŚOR
 • Pracownia Doświadczalnictw Polowego

SYSTEMY JAKOŚCI STACJI

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

 • Tematy statutowe realizowane w TSD IOR w Białymstoku

PROGRAM WIELOLETNI "OCHRONA ROŚLIN UPRAWNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ OGRANICZENIA STRAT W PLONACH I ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT DOMOWYCH I ŚRODOWISKA"

 • Wybrane publikacje pracowników Stacji w latach 2000-2007
 • Wybrane prace pracowników Stacji prezentowane na konferencjach naukowych
 • Artykuły w czasopismach popularno-naukowych
 • Prezentacje pracowników na Konferencjach

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 • Usługi – analityka chemiczna
 • Usługi – ochrona środowiska
 • Usługi – ochrona roślin
 • Wybrane wdrożenia

SYLWETKI

 • Dyrektorzy Instytutu Ochrony Roślin
 • Kierownicy Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku
 • Aktualni pracownicy
 • Byli pracownicy

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony