Promowane podstrony

Treść strony


STAN FITOSANITARNY ROŚLIN UPRAWNYCH W POLSCE W ROKU 2015 
I SPODZIEWANE WYSTĄPIENIE AGROFAGÓW W 2016


 

  

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:

dr hab. Anny Tratwal

CENA: 21,00 zł

– Wstęp

– Charakterystyka pogody w roku 2016

– Choroby i szkodniki roślin zbożowych – pszenica ozima

– Choroby i szkodniki roślin zbożowych – kukurydza

– Choroby i szkodniki roślin okopowych – ziemniak

– Choroby i szkodniki roślin okopowych – burak cukrowy

– Choroby i szkodniki roślin przemysłowych – rzepak ozimy

– Choroby i szkodniki roślin warzywnych

– Choroby i szkodniki roślin sadowniczych

Skorowidz polskich nazw chorób

Skorowidz łacińskich nazw sprawców chorób

Skorowidz polskich nazw szkodników

Skorowidz łacińskich nazw szkodników

Spis map – szkodliwość agrofagów w roku 2015 
(polska i łacińska nazwa agrofaga)

Spis wykresów – średnie roczne temperatury powietrza
oraz sumy opadów w latach 1991-2015 (meteorologia)

Spis wykresów – średnia dla Polski szkodliwość agrofagów od roku 1991, lub od roku rozpoczęcia monitorowania, do roku 2015 (polska i łacińska nazwa agrofaga)

Literatura

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony