Promowane podstrony

Treść strony


DEGRADACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W ROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ROŚLIN
- MITY I FAKTY

Redaktor opracowania:
Prof. dr. hab. Stefan Pruszyński

Poznań 1998

NAKŁAD WYCZERPANY

 1. Stefan PRUSZYŃSKI - Przedmowa
 2. Stefan PRUSZYŃSKI - Rozwój ochrony roślin po II wojnie światowej z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska
 3. Barbara PODGÓRSKA, Edward CZAPLICKI - Proces dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania jako podstawa zabezpieczenia ochrony środowiska w wypadku stosowania środków ochrony roślin
 4. Jerzy DĄBROWSKI - Stosowanie środków ochrony ro-ślin, a ochrona środowiska
 5. Tomasz TWARDOWSKI - Inżynieria genetyczna roślin w rolnictwie
 6. Stanisław STOBIECKI - Nieprzydatne środki ochrony ro-ślin, miejsca ich składowania i propozycje rozwiązania tego problemu w Polsce
 7. Andrzej SIŁOWIECKI - Ustawa o odpadach, a Środowi-skowe problemy ochrony roślin
 8. Jan NAWROT - Wykorzystanie produktów naturalnych w zwalczaniu szkodliwych owadów
 9. Stanisław STOBIECKI - Niedźwiady i Sośnicowice - pierwsze przykłady zabezpieczenia środowiska przed emisją chemicznych środków ochrony roślin
 10. Józef TYBURSKI - Miejsce rolnictwa ekologicznego w obecnych technologiach produkcji roślinnej
 11. Stanisław DRZYMAŁA - Zagrożenie środowiska przez erozję
 12. Witold GRZEBISZ - Nawozy, nawożenie a środowisko
 13. Jerzy DĄBROWSKI - Pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych i podziemnych

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony