Promowane podstrony

Treść strony


​STRATEGIA CHEMICZNEGO ZWALCZANIA
STONKI ZIEMNIACZANEJ (LEPTINOTARSA
DECEMLINEATA
SAY.) W POLSCE

Praca zbiorowa pod redakcją:
Prof. dr. hab. Stefan Pruszyński

Autorzy:
Paweł Węgorek
Maria Pawińska
Marek Mrówczyński
Henryk Wachowiak
Elżbieta Przybysz

Poznań 2003

NAKŁAD WYCZERPANY

 

I. Wstęp

II. Czynniki wpływające na rozwój odporności stonki ziemniaczanej na substancje biologicznie czynne insektycydów

III. Mechanizmy działania insektycydów

IV. Wykaz insektycydów zalecanych w Polsce do zwalczania stonki ziemniaczanej

V. Mechanizmy odporności stonki ziemniaczanej na substancje biologicznie czynne

VI. Strategia ochrony upraw ziemniaka zapobiegająca uodparnianiu się stonki ziemniaczanej na zalecane środki ochrony roślin

VII. Test na wczesne wykrycie spadku wrażliwości stonki ziemniaczanej na wybraną substancję biologicznie czynną P06R 12621

VIII. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony