Promowane podstrony

Treść strony


​ŚLIMAKI WYSTĘPUJĄCE W UPRAWACH ROŚLIN
I METODY ICH ZWALCZANIA

Autor:
Jan Kozłowski

Poznań 2000

NAKŁAD WYCZERPANY

I. Wstęp

II. Wzrost znaczenia gospodarczego ślimaków i ich rozprzestrzenienie

III. Charakterystyka ślimaków

IV. Bionomia, cykl życiowy i dynamika liczebności ślimaków

V. Czynniki wpływające na rozwój i aktywność ślimaków

VI. Opis gatunków ślimaków występujących w agrocenozach i przechowalniach

VII. Szkodliwość najważniejszych gatunków

VIII. Prognozowanie pojawu ślimaków w uprawach roślin i podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegów zwalczania

IX. Chemiczne metody ochrony roślin przed szkodliwymi ślimakami

X. Inne metody zwalczania ślimaków

XI. Literatura

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony