Promowane podstrony

Treść strony


​HISTORIA ODPORNOŚCI OWADÓW NA INSEKTYCYDY
NA PRZYKŁADZIE STONKI ZIEMNIACZANEJ
(LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

Autor:
Dr Paweł Węgorek

Poznań 2007

NAKŁAD WYCZERPANY

WSTĘP

DAWNO TEMU W AMERYCE

STONKA ZIEMNIACZANA W POLSCE

HISTORIA ZWALCZANIA STONKI ZIEMNIACZANEJ W POLSCE

MECHANIZMY DZIAŁANIA INSEKTYCYDÓW I FUNKCJONOWANIE KOMÓREK NERWOWYCH OWADÓW

- insektycydy
- neurotoksyny
- funkcjonowanie komórek nerwowych
- związki fosforoorganiczne i karbaminiany
- pyretroidy
- pochodne nereistoksyny
- neonikotynoidy
- fenylopirazole

UKŁAD HORMONALNY I INSEKTYCYDY WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ OWADÓW

BIOINSEKTYCYDY

MECHANIZMY ODPORNOŚCI STONKI ZIEMNIACZANEJ
WYBRANE CECHY BIOLOGICZNE I BEHAWIORALNE STONKI ZIEMNIACZANEJ WPŁYWAJĄCE NA WYKSZTAŁCANIE ODPORNOŚCI

DZIEŃ DZISIEJSZY

- insektycydy zalecane aktualnie do zwalczania stonki ziemniaczanej w Polsce
- strategia zapobiegania odporności stonki ziemniaczanej
- obecny stan odporności stonki ziemniaczanej

JUTRO

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

SPIS RYSUNKÓW I FOTOGRAFII

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony